เมืองกุ้ยหยาง

Last updated: Apr 28, 2011  |  2400 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เมืองกุ้ยหยาง

เมืองกุ้ยหยาง

เป็นเมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจวที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ 8.046 ตร. กม.กุ้ยหยางมีภูมิอากาศเป็นแบบกึ่งมรสุมเขตร้อน ไม่สามารถเห็นฤดูทั้งสี่ ได้อย่างชัดเจน ปราศจากฤดูหนาวที่หนาวจัดและฤดูร้อนที่ร้อนช่วงหน้าร้อนของจีน อากาศในท้องที่ต่างๆร้อนมาก แต่พอเข้าถึงตัวเมืองกุ้ยหยางที่ร่มเย็น รู้สึกอากาศสดชื่นเย็นสบายมาก ได้ยินเสียงร้องของวิหกนกน้อย เห็นต้นไม้ดอกหญ้าเขียวชอุ่ม

เมืองกุ้ยหยาง เป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การคมนาคม และการสื่อสาร และเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูณณ์ทางธรรมชาติ ปี 2547 กรมป่าไม้แห่งชาติยกย่องให้เป็น "เมืองป่าไม้แห่งชาติ"

เมืองกุ้ยหยาง มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (Development Zone) ซึ่งมีพื้นที่กว่า 63.13 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของเขตพัฒนาฯ เป็นเขตอุตสาหกรรม พื้นที่บริเวณตอนเหนือเป็นเขตที่พักอาศัย และพื้นที่บริเวณตะวันตกเป็นเขตเกษตรกรรม ปัจจุบันบริเวณภาคตะวันตกของเขตพัฒนาฯ กาลังดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมให้เป็นเขตอุตสาหกรรม เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเขตธุรกิจบริการและอานวยความสะดวกสาหรับภาคเกษตรกรรม ปัจจุบันมีการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และนักลงทุนค่อนข้างครบถ้วน อาทิเช่น สถาบันการเงิน การประกันภัย โรงพยาบาล สถานศึกษา บริการด้านกฏหมายและบัญชี การท่องเที่ยว การค้า สถานบันเทิง และโรงแรม อีกทั้งยังมีบริการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศุลกากร แรงงาน ตารวจ ศาลตุลาการ เพื่อสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในนครกุ้ยหยางอีกด้วย 
แหล่งท่องเที่ยวของเมืองกุ้ยหยาง
หวงกว่อซู่ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สูง 74 เมตร กว้าง 81 เมตร และจุดเด่นของน้ำตกหวงกว่อซู่ คือเป็นน้ำตกที่สามารถชมวิวได้ทั้งจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังน้ำตก นอกเหนือจากความความยิ่งใหญ่อลังการที่ท่านจะได้สัมผัสจากด้านหน้า ..แล้วท่านยังได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของอุโมงค์หลังม่านน้ำตก (มีน้ำตลอดทั้งปี)

 
หม่าหลิงเหอ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกของจีน ที่เปิดให้โลกภายนอกสัมผัสเมื่อไม่นานมานี้ ชมหุบเหวที่เล่นระดับมโหฬารมีน้ำตกนับร้อย ๆ สาย จนได้รับสมญาว่า หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ

ถ้ำวังมังกร ภายในถ้ำที่ชาวท้องถิ่นมีความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของมังกรทั้ง 9

ทะเลสาบหงฟง คืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก
                                                                                                                                                   

Powered by MakeWebEasy.com