ซูโจว

Last updated: Apr 28, 2011  |  2610 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ซูโจว

เมืองซูโจว

มีชื่อเดิมว่า "เมืองกู่ซู" มณฑลเจียงซู เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของทางภาคใต้ของจีน และได้ชื่อวาเป็นเมืองแห่งสาวงามอีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์” มีสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมายแบบจีนในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน เมืองซูโจวได้ขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2540 โบราณสถานที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีมีอยู่ถึง 489 แห่ง ในจำนวนนี้มี 15 แห่งมีคุณค่าด้านการท่องเที่ยวมาก ซูโจวเป็นเมืองที่มีโบราณสถานมากที่สุดเมืองหนึ่งของจีน รองจากกรุงปักกิ่งและเมืองซีอัน สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ก็อยู่ริมน้ำ ในเขตชุมชนกลางเมือง มีตรอกซอกซอยและลำธารตัดสลับกันไปมา เมืองนี้จึงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ โดยมีคำพูดว่า"สะพานเล็กๆ ธารน้ำใสๆและบ้านพักอาศัยที่สร้างอย่างประณีตบรรจง" 
 
เมืองแห่งสวนคลาสสิค ทั่วเมืองซูโจวมีสวนที่สืบทอดมาจากสมัยโบราณกว่า 60 แห่ง จั๋วเจิ้งหยวนและหลิวหยวนของเมืองซูโจวได้รับชื่อว่าเป็นสวนสวยที่สุด 2 ใน 4 แห่งของจีน บรรดาสวนโบราณ 9 แห่งประกอบด้วยสวนหวั่งซือหยวน หวนซิ่วซานจวง ชังลั่งถิง ซือจื่อหลิน อี้ผู่ โอ่หยวนและถุ้ยซือหยวน ทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก"จากองค์การยูเนสโกก่อนปีค.ศ.2000สวนหลากหลายในเมืองซูโจว แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ สวนในที่พักอาศัย สวนในวัด และสวนชานเมือง อีกทั้งมีกลิ่นอายของศิลปะที่ละเมียดละไมโดดเด่น แต่ทั้งหมดล้วนสร้างสีสันและบรรยากาศให้เมืองซูโจว เมืองแห่งแม่น้ำและลำคลอง หรือ ‘ดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก’ นี้ ยังเป็นดินแดนแห่งสวนยุคราชวงศ์หมิงและชิง ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-20 หรือ ‘เมืองแห่งสวน’
                                                                                                                                                                                        

Powered by MakeWebEasy.com