ข้อมูลประเทศจีน

Last updated: 2011-05-07  |  4343 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตัวเต็ม: 中華人民共和國; จีนตัวย่อ: 中华人民共和国; พินอิน: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó; อังกฤษ: People's Republic of China (PRC)) หรือที่รู้จักในชื่อ จีน เป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน ประเทศจีนตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก เป็นรัฐพรรคการเมืองเดียว ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประเทศจีนแแบ่งการปกครองออกเป็น 22 มณฑล 5 เขตปกครองตนเอง 4 เทศบาลนคร (ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ และฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่ง
                                                                                                                                      


ที่ตั้งของประเทศจีน

ข้อมูลทั่วไป:

ด้วยพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4 ขึ้นอยู่กับการนิยามว่าดินแดนอะไรนับรวมเข้าไปด้วย และเป็นประเทศที่มีพื้นที่บนบกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก[11] ลักษณะภูมิประเทศของจีนมีความหลากหลาย ตั้งแต่ป่าสเต็ปป์และทะเลทรายในพื้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือใกล้กับมองโกเลียและไซบีเรียของรัสเซีย และป่าฝนกึ่งโซนร้อนในพื้นที่ชื้นทางใต้ซึ่งติดกับเวียดนาม ลาว และพม่า ส่วนภูมิประเทศทางตะวันตกนั้นขรุขระและเป็นที่สูง โดยมีเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาเทียนชานกั้นเป็นพรมแดนตามธรรมชาติกับอินเดีย เนปาล และเอเชียกลาง ในทางตรงกันข้าม แนวชายฝั่งด้านตะวันออกของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเป็นที่ราบต่ำ และมีแนวชายฝั่งยาว 14,500 กิโลเมตร (ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 11 ของโลก) ซึ่งติดต่อกับทะเลจีนใต้ทางใต้ และทะเลจีนตะวันออกทางตะวันออก นอกจากนี้ยังมีประเทศที่เป็นเกาะอยู่ใกล้เคียง ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น

อารยธรรมจีนโบราณ
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งอารยธรรมยุคแรกเริ่มของโลก เจริญรุ่งเรืองในลุ่มแม่น้ำเหลืองอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งไหลผ่านที่ราบลุ่มจีนเหนือ[12] เป็นเวลานานกว่า 6,000 ปี ระบบการเมืองของจีนตั้งอยู่บนการปกครองแบบราชาธิปไตย จีนรวมกันเป็นปึกแผ่นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฉินเมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนราชวงศ์สุดท้าย ราชวงศ์ชิง สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1911 ด้วยการสถาปนาสาธารณรัฐจีนโดยพรรคก๊กมินตั๋ง พรรคชาตินิยมจีน ครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้น เป็นยุคสมัยแห่งความแตกแยกและสงครามกลางเมืองซึ่งแบ่งประเทศออกเป็นค่ายการเมืองสองค่ายหลัก คือ ก๊กมินตั๋งและคอมมิวนิสต์ ความเป็นปฏิปักษ์ส่วนใหญ่สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1949 เมื่อฝ่ายคอมมิวนิสต์ชนะสงครามกลางเมืองและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนไต้หวัน ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของก๊กมินตั๋งนั้น ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังไทเปบนเกาะไต้หวัน นับแต่นั้นมา สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งทางการเมืองกับสาธารณรัฐจีนเหนือปัญหาอธิปไตยและสถานะทางการเมืองของไต้หวัน

การขอวีซ่า:
การยื่นวีซ่าขอเข้าประเทศจีน นักท่องเที่ยวจะต้องถือ หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมรูปถ่าย 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูปไปด้วยค่ะ สำหรับสถานที่ขอวีซ่าในประเทศไทย อยู่ที่สถานทูตจีน ถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับอาคารฟอร์จูนค่ะ เวลายื่นเรื่องขอทำวีซ่า: 9.00 น. - 11.30 น.

ภาษาที่ใช้:
ประเทศจีนใช้ภาษาจีนกลาง หรือ ผู่ทงฮว่า เป็นภาษาราชการ ในฮ่องกงมีการใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาทางการร่วมกับ ภาษาอังกฤษ ส่วนในมาเก๊า ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการค่ะ ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มีภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น เสฉวน หูหนาน กวางตุ้ง ไหหลำ และฮกเกี้ยนค่ะ สำหรับภาษาอังกฤษจะใช้กันตามโรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่ะ

ความแตกต่างของเวลา:
เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

สภาพอากาศ:
ลักษณะภูมิอากาศของประเทศจีนเป็นแบบมรสุมภาคพื้นทวีป ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ โดยลมเหนือจะมีอิทธิพล ต่อประเทศอย่างสูงในฤดูหนาว ขณะที่ลมใต้จะมีบทบาทในฤดูร้อน โดยจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่า มีฤดูฝนปนอยู่กับฤดูร้อน ด้วยภูมิอากาศที่ซับซ้อน และ ภูมิประเทศที่หลากหลายของจีน ทำให้สามารถแบ่งโซนอิงอุณหภูมิ กับ โซนอิงความชื้นของ ภาคพื้นประเทศจีนได้ คือ โซนอิงอุณหภูมิจากภาคใต้จนถึงภาคเหนือแบ่งออกได้เป็น แถบเส้นศูนย์สูตร ร้อนชื้น กึ่งร้อนชื้น อบอุ่น และแถบหนาวเย็น และแบ่งโซนอิงความแห้ง-ความชื้นจากตะวันออกเฉียงใต้ ถึง ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นแถบความชื้นสูง ดังนั้น หากท่านจะเดินทางไปเที่ยวทางแถบไหนของจีน อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะ

 
ค่าเงิน และการธนาคาร:
สกุลเงินของจีนเรียกว่า เหรินหมินปี้ และมีหน่วยเรียกเป็น หยวนค่ะ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1 หยวน ต่อ 4.7 บาท สำหรับธนบัตรจีนจะแบ่งออกเป็นใบละ 1 หยวน, 5 เจี่ยว, 1, 2 และ 5 เฟิน ค่ะ

 
ระบบไฟฟ้า:
จีนใช้ระบบกระแสไฟแบบ AC 220 V, 50 Hz. ค่ะ อาคารส่วนใหญ่ใน ประเทศใช้ปลั๊กไฟแบบมาตรฐาน แต่ก็ยังมีบางที่ที่ยังใช้ปลั๊กแบบสามตาอยู่ ดังนั้น หากท่านต้องการนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วย อย่าลืมนำเต้าแปลงปลั๊กติดไปด้วย หรือจะไปขอยืมจากทางที่พักในจีนของท่านก็ได้นะคะ โดยจะมีให้บริการที่โรงแรมในจีนบางแห่งค่ะ

ระบบโทรศัพท์:
โทรศัพท์สาธารณะในเมืองจีน จะมีบริการหยอดเหรียญ ซึ่งท่านจะต้องเสียค่าบริการครั้งละ 1 หยวนหรือราวครั้งละ 4.7 บาทค่ะ นอกจากนี้ ยังมีแบบใช้บัตร (Card Phone) ที่สามารถใช้โทรออกต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะ Card Phone นี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะ

ข้อแนะนำพิเศษ:
หากนักท่องเที่ยวต้องการซื้อผลไม้จากจีนกลับมาประเทศไทย ท่านจะต้องตรวจสอบชนิดของผลไม้ที่จีนอนุญาต ให้นำออกมาได้ก่อนนะคะ มิฉะนั้น ผลไม้ที่ท่านซื้ออาจจะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องกลับมาได้ค่ะ
ส่วนเรื่องรถแท็กซี่ในเมืองจีนนั้น สามารถเรียกได้ทุกแห่งค่ะ รถทุกคันจะมีการติดตั้งมิเตอร์เอาไว้ ท่านจะต้องบอกกับคนขับ ก่อนว่าจะไปไหนแล้วค่อยขึ้นไปนั่ง สำหรับอัตราค่าบริการนั้น มิเตอร์จะเริ่มที่ 10 หยวนค่ะ สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ชายสามารถ นั่งคู่กับคนขับรถได้เฉพาะในเขตเมืองเท่านั้นนะคะ และจะไม่อนุญาตให้นั่งข้างหน้าคู่กับคนขับ หลังจาก 01:00 น. ไปจนถึงสว่างค่ะ
การช้อปปิ้งในเซินเจิ้น พ่อค้าแม่ค้าที่นั่นจะตั้งราคาแรกไว้สูงมาก แต่ก็อย่าเพิ่งตกใจกับราคาที่แพงจนซื้อไม่ได้นะคะ เพราะท่านสามารถต่อรองราคาได้มากกว่า 50% กันเลยค่ะ

การเดินทาง:
การเดินทางเข้าประเทศจีน มีอยู่หลายเส้นทางด้วยกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือทางน้ำ ขึ้นอยู่กับเมืองที่ท่านต้องการไปเที่ยวค่ะ เช่น หากท่านต้องการไปเที่ยวกรุงปักกิ่ง ท่านสามารถนั่งเครื่องบินไปลงปักกิ่งโดยตรง หรือ ไปลงฮ่องกงแล้วนั่งรถต่อเข้าไปปักกิ่ง หรือ จะนั่งเรือเข้าไปมหานครปักกิ่งจากมาเก๊าก็ได้เช่นกันค่ะอาหารท้องถิ่น:
อาหารจีนต้นตำรับที่พลาดไม่ได้ เมื่อเดินทางไปเยือนเมืองจีน ก็คือ อาหารเสฉวน เอกลักษณ์อยู่ตรงที่รสเผ็ดและชา รสชาติสด หอม ชุ่มคอ และอร่อย อาหารจานเด็ดของเสฉวน ได้แก่ "หมาผัวโต้วฝู่" หรือ ผัดเต้าหู้เนื้อสับ อาหารหูหนาน หรือ เซียงไช่ ก็เป็นอาหารขึ้นชื่ออีกประเภท มีจุดเด่นอยู่ที่รสเปรี้ยว และเผ็ด นอกจากนี้ เกี๊ยวต้มจีน หรือ เจี่ยวจือ ถือเป็นอาหารท้องถิ่นที่ชาวจีนนิยม รับประทานกันมากค่ะ ท่านที่ไปเที่ยวเมืองจีน อย่าพลาดการลิ้มลองอาหารเลื่องชื่อ เหล่านี้ได้ จากร้านอาหาร และ ภัตตาคารต่างๆของโรงแรมในจีนกันนะคะ ทั้งนี้ อาหารในเมืองจีนส่วนใหญ่รสชาติค่อนข้างจืด สำหรับท่านที่ชอบทาน อาหารรสจัด สามารถนำเครื่องปรุงติดตัวไปรับประทานเองได้นะคะ เช่น น้ำพริก หรือซอสปรุงรสต่างๆค่ะ

แหล่งช้อปปิ้ง:
แหล่งช้อปปิ้งในจีนที่โด่งดังคงไม่พ้นที่ เซินเจิ้น เป็นแน่ เพราะเป็นห้างที่มีลักษณะคล้ายกับมาบุญครองในบ้านเรา เลยค่ะ ในห้างนั้นจะจำหน่ายสินค้าหลากหลายมากมาย ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า ลอกเลียนแบบ แต่คุณภาพดีใช้ได้เลยค่ะ แถมคนขายส่วนมากก็พูดภาษาไทย ได้อีกด้วย นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถช้อปปิ้งในจีนได้อีกหลายแห่งค่ะ ในประเทศจีนจะมีตลาดมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกหากันค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน:
จีนมีสถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อในหลายเมือง ไปชมกันเลยค่ะ (คลิกเลือกชื่อเมืองเพื่อชมได้เลยค่ะ)
 • ปักกิ่ง ( กำแพงเมืองจีน, จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พรtราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน, พระราชวังต้องห้ามกู้กง, หอบูชาฟ้าเทียนถาน, สุสาน 13 กษัตริย์, วัดลามะ )
 • เซี่ยงไฮ้ ( ผู่ตง, รถไฟฟ้าแม่เหล็ก, หอไข่มุก, หนานจิงลู่ )
 • ซีอาน ( สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้, เจดีย์ห่านป่าใหญ่, กำแพงเมืองโบราณ, ถนนชีวิตชาวหุย, อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ )
 • กุ้ยหลิน ( เขางวงช้าง, ถ้ำขลุ่ยอ้อ )
 • กวางโจว ( พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น, อนุสาวรีย์ 5 แพะ, วัดหกไทร )
 • หังโจว ( ทะเลสาบซีหู, เจดีย์เหลยเฟิง, เทพเจ้างักฮุย, วัดพระจี้กง, สวนใบชา )
 • ซูโจว ( จั๋วเจิ้งหยวน, หลิวหยวน )
 • อู๋ซี ( วัดหลิงซาน )
 • ลั่วหยาง ( ถ้ำหินประตูมังกร, ศาลเจ้ากวนอู, วัดม้าขาว )
 • กุ้ยหยาง ( หวงกว่อซู่, หม่าหลิงเหอู, ถ้ำวังมังกร, ทะเลสาบหงฟง )
 • เสฉวน ( ศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเสฉวน, อุทยานแห่งชาติหวงหลง, เขาชิงเฉิง, จิ่วไจ้โกว )
 • เฉิงตู ( เขาง้อไบ๊, พระพุทธรูปสลักเล่อซัน, ภูเขาหิมะซีหลิง )
 • ยูนนาน ( คุนหมิง, ต้าหลี่, จงเตี้ยน, สิบสองปันนา, อำเภอลู่เหลียง )
 • ไหหลำ ( เมืองซันย่า, วัดหนานซัน )
 • ซินเจียง ( คานาสือ )
 • เจิ้งโจว ( วัดเส้าหลิน, ศาลไคฟง, ศาลามังกร)
 • เทียนจินหรือเทียนสิน ( วัดขงจื้อ, หอระฆังเทียนสิน )
 • เซินเจิ้น ( หน้าต่างโลก, พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น, หลอวู ซิตี้, เมืองจำลองจีน )
 • เซียะเหมิน ( วัดหนานผูเต่า, เกาะกูลั่งอวี่, พิพิธภัณฑ์เปียโนกู่ลั่งอวี่ )
 • เสิ่นหยาง ( พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง )
 • อู่ฮั่น ( หอกระเรียนเหลือง, ตามรอยสามก๊กที่ผาแดง, พิพิธภัณฑ์อู่ฮั่น )
 • ซัวเถา ( เฮียงบู้ซัว ศาลเจ้าพ่อเสือ, อำเภอเตี่ยเอี้ยนศาลเจ้าไต่ฮงกง, ไหว้เจ้าแม่ทับทิม (ม่าโจ้ว) บนเกาะหม่าสือ )
 • เขาหวงซัน
 • นานกิง ( เจดีย์กระเบื้องเคลือบ )

Powered by MakeWebEasy.com