ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร

Last updated: Nov 13, 2010  |  753 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชรกรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก

ข้อมูลทั่วไป
 
กำแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำของลำธารต่าง ๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุด
 
กำแพงเพชร เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฎหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่ น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กำแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จน ปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนมีเมืองกำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อน 2 เมือง คือเมืองชากังราว ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง และเมืองนครชุม อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิง
 
กำแพงเพชร จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และธรรมชาติป่าเขา น้ำตก อันงดงาม มีอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2534 และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ นก สัตว์ต่าง ๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามอีกด้วย
 
จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 358 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร
 
การปกครอง
จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองลาน อำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอปางศิลาทอง อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอบึงสามัคคี และอำเภอโกสัมพีนคร
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดตาก และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอโพธิ์ทะเล และอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 
การเดินทางจากอำเภอเมืองกำแพงเพชร ไปยังอำเภอต่างๆ
- อำเภอเมือง - กิโลเมตร
- อำเภอพรานกระต่าย 25 กิโลเมตร
- อำเภอไทรงาม 42 กิโลเมตร
- อำเภอคลองขลุง 42 กิโลเมตร
- อำเภอคลองลาน 52 กิโลเมตร
- อำเภอทรายทองพัฒนา 53 กิโลเมตร
- อำเภอลานกระบือ 59 กิโลเมตร
- อำเภอปางศิลาทอง 70 กิโลเมตร
- อำเภอขาณุวรลักษบุร 79 กิโลเมตร
- อำเภอบึงสามัคค 90 กิโลเมตร
- อำเภอโกสัมพีนคร 30 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ที่ว่าการอำเภอ โทร. 0 5571 1310
เทศบาลเมือง โทร. 0 5572 0409
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. 0 5571 1234, 0 5571 4223-5
สำนักงานจังหวัด โทร. 0 5570 5004-7
สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5571 1199, 0 5571 6868, 191 
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. 0 5579 9103
ศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุ สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5571 6868, 191
สถานีบริการรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร. 0 5571 7275
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 4 โทร. 055-514-341-3
ตำรวจทางหลวง โทร. 055-511-340
ตู้ยามแม่สอด โทร. 055-532-222
รพ.กำแพงเพชร โทร. 055-711-232 , 711-234
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล โทร. 055-714-098
รพ.คลองขลุง โทร. 055-781-007 , 711-006
รพ.ไทรงาม โทร. 055-713-336
รพ.คลองลาน โทร. 055-786-005
รพ.ขาณุวรลักษ์บุรี โทร. 055-779-013
รพ.พรานกระต่าย โทร. 055-761-014
รพ.ลานกระบือ โทร. 055-769-085
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. 055-711-030
 
*** ข้อมูลต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ก่อนออกเดินทาง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ***

Powered by MakeWebEasy.com