ข้อมูลจังหวัดนครพนม

Last updated: Nov 13, 2010  |  890 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดนครพนมพระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไทย เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

     ข้อมูลทั่วไป
 


นครพนม เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สภาพพื้นที่เป็นแนวรูปร่างยาวโค้งเล็กน้อย เลียบตามชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง มีส่วนกว้างจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร ส่วนยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 153 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 5,512.668 ตารางกิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นทิวเขาที่เนินสูงและที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 20 ของพื้นที่
 
จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์มาแต่โบราณกาล ในฐานะเมืองเก่าเมืองแก่ เคียงคู่อยู่กับอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีนั้นมีพื้นที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง และต่อมาก็ได้ย้ายมาอยู่ทางฝั่งขวา ตำนานแห่งประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตีกรุงเวียงจันทน์ได้ ชื่อของดินแดนแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็น "มรุกขนคร" และต่อมาได้โปรดฯ ให้เป็น "นครพนม" เพื่อความเหมาะสม ตามสภาพพื้นที่ด้วยเป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดต่อกับเทือกเขามากมาย
 
ด้วยความเป็นอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาเก่าก่อนประกอบกับแม่น้ำโขงเป็นแหล่งอารยธรรมของมนุษยชาติ ดังนั้น นครพนมจึงมีโบราณสถานและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นแบบอย่างของตัวเองอยู่มาก
 
อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตอำเภอดงหลวง กิ่งอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 

จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอท่าอุเทน อำเภอเรณูนคร อำเภอบ้านแพง อำเภอปลาปาก อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า และกิ่งอำเภอโพนสวรรค์

 
ระยะทางจากจังหวัดถึงอำเภอ
นครพนม-ท่าอุเทน 27 กิโลเมตร
นครพนม-บ้านแพง 100 กิโลเมตร
นครพนม-ธาตุพนม 50 กิโลเมตร
นครพนม-ศรีสงคราม 68 กิโลเมตร
นครพนม-ปลาปาก 44 กิโลเมตร
นครพนม-นาแก 76 กิโลเมตร
นครพนม-เรณูนคร 52 กิโลเมตร
นครพนม-นาหว้า 95 กิโลเมตร
นครพนม-กิ่งอำเภอโพนสวรรค์ 42 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 042)

ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 4 จ.นครพนม

513-490-1

ที่ว่าการอำเภอเมือง

511-100

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง

511-164

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

511-266

ไปรษณีย์จังหวัด

512-945

รพ.นครพนม

511-327

รพ.ธาตุพนม

541-256

รพ.ท่าอุเทน

581-255

รพ.ศรีสงคราม

599-230

รพ.บ้านแพง

591-225

รพ.นาหว้า

579-022

รพ.นาแก

571-236

รพ.เรณูนคร

579-235

รพ.ปลาปาก

589-103

รพ.โพนสวรรค์

595-064-5

Powered by MakeWebEasy.com