ข้อมูลจังหวัดแพร่

Last updated: Nov 13, 2010  |  703 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดแพร่ หม้อฮ้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม

ข้อมูลทั่วไป
 
จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เชื่อกันว่าเป็นนครแห่งวรรณกรรมอมตะลิลิตพระลอที่รู้จักกันทั่วไป แพร่เริ่มเป็นเมืองมาตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 หลังจากตั้งเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีแล้ว ตามศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงกล่าวว่า แพร่เคยเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรสุโขทัย เรียกชื่อว่า เมืองแพล ในสมัยที่ขอมมีอำนาจในเขตลานนาไทย ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเวียงโกศัย ซึ่งแปลว่าผ้าแพร แล้วมาเปลี่ยนเป็นเมืองแพร่ในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน
 
จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ 6,538.598 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และกิ่งอำเภอหนองม่วงไข่
 
อาณาเขต

ทิศเหนือ จดจังหวัดลำปาง น่าน และพะเยา
ทิศใต้ จดจังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย
ทิศตะวันออก จดจังหวัดน่าน และอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก จดจังหวัดลำปาง

 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 053)

ททท.สำนักงานภาคเหนือเขต 1 จ.เชียงใหม่

248-604 , 248-607 , 241-466

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

611-808

ศาลากลางจังหวัด

612-156

ที่ว่าการอำเภอเมือง

611-357

ศูนย์วัฒนธรรมฯ

612-079

ตำรวจท่องเที่ยว

611-812 , 1155

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

611-259

ตำรวจทางหลวง จ.ลำปาง

(054) 248-501

ตู้ยามเถิน

(054) 291-674

ตู้ยามเด่นชัย

(054) 613-098

รพ.ศรีสังวาลย์

611-378

รพ.แม่สะเรียง

681-394

รพ.แม่ลาน้อย

689-060

รพ.ขุนยวม

691-017

รพ.ปาย

699-031

Powered by MakeWebEasy.com