ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Last updated: Nov 13, 2010  |  505 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

ข้อมูลทั่วไป
 
แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ 942 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,681 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย และกิ่งอำเภอปางมะผ้า
 
แม่ฮ่องสอน ได้ชื่อว่า “เมืองสามหมอก” เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์อันสวยงามตามธรรมชาติ ของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์ จนนักท่องเที่ยว เล่าขานกันอยู่เสมอว่า เปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย
 
แม่ฮ่องสอน มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถาน นอกจากนี้ ยังมีศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เห็นได้จากบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หรือสองชั้นแบบโบราณ เรียกว่า บ้านแบบไทยใหญ่ สร้างด้วยไม้มีใต้ถุนสูง หลังคามุงด้วยใบตอลตึง มีการแต่งกายแบบพื้นเมือง ซึ่งเรียกกันว่า ชุดไต คือ ผู้ชายนุ่งกางเกง คล้ายกางเกงจีน หรือกางเกงชาวเล สวมเสื้อคอกลม แขนยาวป้ายแบบจีน ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาว สวมเสื้อทรงกระบอกตัวสั้นเพียงเอว ชาวแม่ฮ่องสอนยังใช้ภาษาท้องถิ่นและรับประทานอาหารพื้นเมือง สิ่งเหล่านี้ นับว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน แห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพพม่า
 
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
กิ่งอำเภอปางมะผ้า 64 กิโลเมตร
อำเภอขุนยวม 67 กิโลเมตร
อำเภอปาย 111 กิโลเมตร
อำเภอแม่สะเรียง 164 กิโลเมตร
อำเภอสบเมย 192 กิโลเมตร
อำเภอแม่ลาน้อย 134 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 053)

ททท.สำนักงานภาคเหนือเขต 1

248-604 , 248-607 , 241-466

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

611-808

ศาลากลางจังหวัด

612-156

ที่ว่าการอำเภอเมือง

611-357

ตำรวจภูธร อ.เมือง

611-259

ตำรวจท่องเที่ยว

1155 , 611-812

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.5 จ.ลำปาง

054-248-501

ตู้ยามเถิน

054-291-674

ตู้ยามเด่นชัย

054-613-098

รพ.ศรีสังวาลย์

611-378

รพ.แม่สะเรียง

681-394

รพ.แม่ลาน้อย

689-060

รพ.ขุนยวม

691-017

รพ.ปาย

699-031

ศูนย์วัฒนธรรม

612-079

Powered by MakeWebEasy.com