ข้อมูลจังหวัดน่าน

Last updated: Nov 13, 2010  |  921 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดน่านแข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุแช่แห้ง แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ เสาดินนาน้อย แอ่วดอยภูคา
ผ้าลายน้ำไหล มะไฟจีนรสดี มีเครื่องเงินหลากหลาย เครื่องหวายน่าชม ส้มสีทองเมืองน่าน

ข้อมูลทั่วไป
 
น่าน ดินแดนแห่งล้านนาตะวันออกซึ่งมีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมารวมทั้งสิ้น 59 พระองค์ น่านมีชื่อเดิมว่า “นันทบุรี” หรือ “วรนคร” ส้างขึ้นโดยพระยาภูคาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบในเขตตำบลศิลาเพชรหรืออำเภอปัวในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยพระยาการเมือง ได้รับพระบรมสารรีริธาตุมาจากกรุงสุโขทัย ทรงเลือกดอยภูเพียงแช่แห้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่บริเวณเชิงดอย และในราวปี พ.ศ.1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทางไหล จึงได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน
 
อาณาเขตและการปกครอง
ทิศเหนือและทิศตะวันออก จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ จดจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก จดจังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย
 

น่าน มีพื้นที่ 11,472,076 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 ล้านไร่เศษ แบ่งการปกครองเป็น 14 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเชียงกลาง อำเภอแม่จริม อำเภอนาน้อย อำเภอปัว อำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และกิ่งอำเภอภูเพียง มีจำนวนประชากร 514,688

 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 054)

สำนักงานจังหวัดน่าน

710-341

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

773-047

ททท. สำนักงานภาคเหนือเขต 2 จ.เชียงราย

(053) 717-433 , 744-674-5

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว

741-619

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

710-199

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

795-009

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 จ.พะเยา

(054) 410-945

ตู้ยามร้องกวาง

(054) 597-304

การบินไทย

710-377

ท่าอากาศยานจังหวัด

710-270

รพ.น่าน

710-138

รพ.ทุ่งช้าง

771-572

รพ.เชียงกลาง

771-573

รพ.ปัว

771-004

รพ.ท่าวังผา

771-575

รพ.แม่จริม

771-571

รพ.สันติสุข

710-179

รพ.บ้านหลวง

771-576

รพ.นาหมื่น

771-577

รพ.นาน้อย

771-570

รพ.เวียงสา

771-568-9

Powered by MakeWebEasy.com