ข้อมูลจังหวัดพะเยา

Last updated: Nov 13, 2010  |  569 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดพะเยากว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

ข้อมูลทั่วไป
 
พะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือ พยาว มีอายุกว่า 900 ปี โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจักรราชหิรัญนครเงินยาง เมืองเชียงแสน และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาวเปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงรายจนในปี พ.ศ. 2520 จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา
 
อาณาเขตและการปกครอง
ทิศเหนือ ติดอำเภอพาน อำเภอป่าแดด และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ทิศใต้ ติดอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 

พะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอแม่ใจ กิ่งอำเภอภูซาง กิ่งอำเภอกามยาว

 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 054)

ททท.สำนักงานภาคเหนือ เขต 2 จ.เชียงราย

053-717-433 , 744-164-5

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 จ.พะเยา

410-954

ตู้ยามร้องกวาง

597-304

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

431-143 , 431-888 , 482-293

ที่ว่าการอำเภอเมือง

431-390

เทศบาลเมือง

431-350

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

481-704

สำนักงานจังหวัด

431-412

สถานีขนส่งจังหวัด

431-488 , 431-111 , 481-600

รพ.พะเยา

431-189 , 431-209

รพ.เชียงคำ

431-190 , 481-271

รพ.ดอกคำใต้

431-520

รพ.จุน

481-605

รพ.เชียงม่วน

431-593

รพ.ปง

431-574

Powered by MakeWebEasy.com