ข้อมูลจังหวัดพิจิตร

Last updated: Nov 13, 2010  |  635 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดพิจิตรเมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด หลวงพ่อเพชรรวมใจ
บึงสีไฟลือเลื่อง ยอดพระเครื่องหลวงพ่อเงิน

ข้อมูลทั่วไป
 
พิจิตร เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ชื่อเมืองมีความหมายว่า “เมืองงาม” มีที่ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน มีแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมไหลผ่าน
 
พิจิตร เป็นเมืองเก่าแก่ ในสมัยสุโขทัย ปรากฎในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชกาลพระยาลิไท เรียกว่า “เมืองสระหลวง” ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองโอฆบุรี” ซึ่งแปลว่า “เมืองในท้องน้ำ” นอกจากนี้เมืองพิจิตรยังเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาอีกพระองค์หนึ่งคือ สมเด็จพระศรีสรรเพชญที่ 8 หรือ สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ สมัยรัตนโกสินทร์ เมืองพิจิตรเป็นเพียงเมืองขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีเจ้าเมืองปกครองเช่นเมืองอื่นๆ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ย้ายเมืองพิจิตร มาตั้งที่บ้านคลองเรียงซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ ทั้งนี้เพราะแม่น้ำน่านตื้นเขิน คลองเรียงจึงกลายเป็นแม่น้ำน่านไป ส่วนบริเวณเมืองพิจิตรเก่ายังปรากฏโบราณสถานอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีอายุตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา และจังหวัดพิจิตรยังเป็นถิ่นกำเนิดของ นิทานเรื่อง ไกรทอง อันลือลั่นอีกด้วย
 
อาณาเขตและการปกครอง
จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากทิศเหนือจดใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ความกว้างจากทิศตะวันออกจดทิศตะวันตกประมาณ 72 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้
 
ทิศเหนือ จดจังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ จดจังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก จดจังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก จดจังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์
 

จังหวัดพิจิตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอและ 3 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล อำเภอสามง่าม อำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ กิ่งอำเภอสากเหล็ก กิ่งอำเภอดงเจริญและกิ่งอำเภอบึงนาราง

 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 056)

ศาลากลางจังหวัด

612-319

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

611-378

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

611-611

ททท.สำนักงานภาคเหนือเขต 4 จ.ตาก

(055) 514-341-3

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

611-206, 611-321

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.1 กก.5 จ.ตาก

(055) 511-340

ตู้ยามคลองขลุง

781-445

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

611-365

สถานีรถไฟ

612-163

สถานีขนส่งจังหวัด

613-382

ไปรษณีย์จังหวัด

611-135 , 613-068-9

รพ.พิจิตร

611-310 , 611-230

รพ.วังทรายพูน

695-032

รพ.โพธิ์ประทับช้าง

689-018

รพ.บางมูลนาก

632-132 , 631-131

รพ.ตะพานหิน

621-008 , 621-355

รพ.โพทะเล

651-115

รพ.สามง่าม

691-240


Powered by MakeWebEasy.com