ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์

Last updated: Nov 13, 2010  |  657 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

ข้อมูลทั่วไป
 
เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่สร้าง มา 2 ยุค คือ สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีและสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมมีชื่อว่า "เพชรบุร" หรือ "พืชปุระ" อันหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 346 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 114 เมตร
 
อาณาเขตและการปกครอง
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์
 

จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 11อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอวังโป่ง อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ

 
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอเขาค้อ 47 กิโลเมตร
อำเภอหล่มสัก 15 กิโลเมตร
อำเภอหล่มเก่า 57 กิโลเมตร
อำเภอน้ำหนาว 141 กิโลเมตร
อำเภอวังโป่ง 70 กิโลเมตร
อำเภอชนแดน 52 กิโลเมตร
อำเภอหนองไผ่ 58 กิโลเมตร
อำเภอบึงสามพัน 84 กิโลเมตร
อำเภอวิเชียรบุรี 107 กิโลเมตร
อำเภอศรีเทพ 122 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 056)

สำนักงานจังหวัด

721-709

ททท.สำนักงานภาคเหนือเขต 3 จ.พิษณุโลก

(055)252-745

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง จ.พิษณุโลก

(055) 259-503

ตู้ยามสุโขทัย

(055) 612-993

ตู้ยามอุตรดิตถ์

(055) 412-193

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

711-005

สถานีขนส่งจังหวัด

721-581

ไปรษณีย์จังหวัด

711-009

รพ.เพชรบูรณ์

711-025-6

รพ.หล่มสัก

701-129

รพ.ชนแดน

761-301-2

รพ.หนองไผ่

781-902-3

รพ.บึงสามพัน

731-284-5

รพ.วิเชียรบุรี

791-267 , 791-269

รพ.ศรีสุเทพ

799-467

รพ.น้ำหนาว

779-033

Powered by MakeWebEasy.com