ข้อมูลจังหวัดเลย

Last updated: Nov 16, 2010  |  564 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดเลยเมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู


ข้อมูลทั่วไป
 
เลย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่อนไปทางภาคเหนือ สถานที่ตั้งตัวเมืองอยู่ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ ดินฟ้าอากาศคล้ายกับภาคเหนือ คือมีอากาศหนาวเย็นมีหมอกปกคลุมอยู่เสมอ เป็นจังหวัดเดียวในประเทศ ที่อากาศเคยหนาวจัดจนอุณหภูมิลดลง ถึงศูนย์องศาเซลเซียส
 
อาณาเขตและการปกครอง
ทิศเหนือ จดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ จดจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก จดจังหวัดหนองคาย และหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก จดจังหวัดพิษณุโลก
 

จังหวัดเลย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 520 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,426.612 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน อำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูกระดึง อำเภอนาแห้ว อำเภอนาด้วง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว และกิ่งอำเภอเอราวัณ

 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 042)

ที่ว่าการอำเภอเมือง

811-213

สำนักงานจังหวัดเลย

811-746, 833-209

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเลย

811-254

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตู้ยามวังสะพุง

841-262

สำนักงานการท่องเที่ยวภูหลวง

841-566

ททท.สำนักงาน เขต 5 จ.อุดรธานี

325-406-7

เทศบาลเมือง

811-140

รพ.เลย

811-820 , 811-541

รพ.ภูเรือ

899-094

รพ.วังสะพุง

841-101

รพ.ปากชม

881-188

รพ.นาแห้ว

897-094

รพ.ท่าลี่

889-035

รพ.นาด้วง

887-094

รพ.ภูกระดึง

871-017 , 871-025

รพ.ภูหลวง

879-064

รพ.เชียงคาน

821-101

รพ.ด่านซ้าย

891-276

Powered by MakeWebEasy.com