ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ

Last updated: Nov 16, 2010  |  932 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน
หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

    ข้อมูลทั่วไป

ศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชน ที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ พวกส่วย ลาว เขมร และเยอ
 

ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหินในปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๒ สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีหลวงแก้วสุวรรณซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงรัชสมัยรัชการที่ ๕ ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขุขันธ์จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๑ จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา

 
อาณาเขตและการปกครอง :

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีเทือกเขาดงรัก เป็นแนวกั้นเขตแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี
 

 
ศรีสะเกษ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๔๗๑ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๘,๘๓๙.๙ ตารางกิโลเมตร ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ อำเภอ กับ ๓ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอขุขันธิ์ อำเภอราษีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอขุนหาญ อำเภอปรางกู่ อำเภอไพรบึง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอห้วยทับทัน อำเภอโนนคูณ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอวังหิน อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอภูสิงห์ กิ่งอำเภอเมืองจันทร์ และกิ่งอำเภอเบญจลักษณ์
 
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ
อำเภอกันทรารมย์ ๒๖ กิโลเมตร
อำเภอกันทรลักษ์ ๖๓ กิโลเมตร
อำเภอขุนหาญ ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอขุขันธ์ ๔๙ กิโลเมตร
อำเภอน้ำเกลี้ยง ๔๔ กิโลเมตร
อำเภอโนนคูณ ๕๖ กิโลเมตร
อำเภอบึงบูรพ์ ๔๒ กิโลเมตร
อำเภอเบญจลักษ์ ๘๐ กิโลเมตร
อำเภอปรางค์กู่ ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอพยุห์ ๒๑ กิโลเมตร
อำเภอไพรบึง ๔๒ กิโลเมตร
อำเภอภูสิงห์ ๒๘ กิโลเมตร
อำเภอเมืองจันทร์ ๔๐ กิโลเมตร
อำเภอยางชุมน้อย ๓๒ กิโลเมตร
อำเภอราษีไศล ๓๘ กิโลเมตร
อำเภอวังหิน ๓๕ กิโลเมตร
อำเภอศรีรัตนะ ๓๗ กิโลเมตร
อำเภอห้วยทับทัน ๓๗ กิโลเมตร
อำเภออุทุมพรพิสัย ๒๔ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ๒๙ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอศิลาลาด ๕๐ กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 045)

ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขต 2 จ.อุบลราชธานี

243-770-1

สำนักงานจังหวัด

611-531 , 612-581

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

612-545

เทศบาลเมือง

612-620

ที่ว่าการอำเภอเมือง

612-866

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตู้ยามอุทุมพรพิสัย

691-042

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

611-595

สถานีขนส่งจังหวัด

611-515

รพ.ศรีสะเกษ

611-503 , 611-434

รพ.กันทรลักษณ์

661-663

รพ.ราษีไศล

681-107

รพ.กันทรารมย์

651-144

รพ.ขุขันธ์

671-015

รพ.ไพรบึง

675-067

รพ.ปรางค์กู่

697-050

รพ.ขุนหาญ

679-026

รพ.อุทุมพรพิสัย

691-516

รพ.บึงบูรพ์

689-043

รพ.ห้วยทับทัน

699-045

รพ.โนนคูณ

659-044

รพ.ศรีรัตนะ

677-014

รพ.ยางชุมน้อย

687-041

Powered by MakeWebEasy.com