ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

Last updated: Nov 16, 2010  |  591 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน
ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

    ข้อมูลทั่วไป


สุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานจังหวัดหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอน ว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร อาศัยเพียงข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ตลอดจนคำบอกเล่าของผู้สูงอายุที่เล่าต่อๆ กันมา โดยเชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว ในสมัยที่พวกขอมมีอำนาจอยู่ในบริเวณนี้ เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง เมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้าง จนกลายเป็นป่าดงอยู่นาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2306 จึงปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) ซึ่งเดิมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองที มาตั้งอยู่บริเวณบ้านคูประทาย บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองสุรินทร์ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีชัยภูมิเหมาะสม มีกำแพงค่ายคูล้อมรอบ 2 ชั้น มีน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ต่อมาหลวงสิรินทรภักดีได้กระทำความดีความชอบ เป็นที่โปรดปราน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านคูประทายเป็น "เมืองประทายสมันต์" และเลื่อนบรรดาศักดิ์หลวงสุรินทรภักดี เป็นพระสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ให้เป็นเจ้าเมืองปกครอง
 

ในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ "เมืองประทายสมันต์" เป็น "เมืองสุรินทร์" ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมือง

 
อาณาเขตและการปกครอง :

สุรินทร์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 457 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ 420 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์
 

ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอจอมพระ อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม อำเภอศรีขรภูมิ อำเภอสังขะ อำเภอลำดวน อำเภอบัวเชด อำเภอสำโรงทาบ

 
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอลำดวน ระยะทาง 25 กิโลเมตร
อำเภอจอมพระ ระยะทาง 26 กิโลเมตร
อำเภอปราสาท ระยะทาง 28 กิโลเมตร
อำเภอศีขรภูมิ ระยะทาง 34 กิโลเมตร
อำเภอสังขะ ระยะทาง 49 กิโลเมตร
อำเภอสนม ระยะทาง 50 กิโลเมตร
อำเภอท่าตูม ระยะทาง 52 กิโลเมตร
อำเภอกาบเชิง ระยะทาง 52 กิโลเมตร
อำเภอสำโรงทาบ ระยะทาง 54 กิโลเมตร
อำเภอรัตนบุรี ระยะทาง 70 กิโลเมตร
อำเภอบัวเชด ระยะทาง 70 กิโลเมตร
อำเภอชุมพลบุรี ระยะทาง 94 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากจังหวัดสุรินทร์ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 111 กิโลเมตร
จังหวัดยโสธร ระยะทาง 135 กิโลเมตร
จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 137 กิโลเมตร
จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 143 กิโลเมตร
จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 177 กิโลเมตร
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 198 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 044)

ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขต 1 จ.นครราชสีมา

213-666 , 213-030

สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

512-039

ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

511-004

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง

(045) 515-388

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

511-077 , 513-555

สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์

511-295

สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์

511-756

รพ.สุรินทร์

514-125

รพ.ประสาท

551-295

รพ.สังขะ

571-028

รพ.ลำดวน

541-090

รพ.สำโรงทาบ

569-080

รพ.ท่าตูม

591-126

รพ.รัตนบุรี

599-151

รพ.สนม

589-025

รพ.ศรีขรภูมิ

561-160

รพ.กาบเชิง

559-002

รพ.บัวเชด

579-002

รพ.ชุมพลบุรี

596-040

Powered by MakeWebEasy.com