ข้อมูลจังหวัดหนองคาย

Last updated: 2010-11-16  |  1027 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดหนองคาย
วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

    ข้อมูลทั่วไป


ในปี พ.ศ. 2369 สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์กบฏไม่ยอมขึ้นกับไทยอีก และได้ยกกองทัพมากวาดต้อนผู้คนในเขตแดนไทยกลับไป ในการปราบกบฏดังกล่าว ท้าวสุวอธรรมาได้ยกทัพจากเมืองยโสธรมาช่วยกองทัพที่ยกไปจากกรุงเทพฯ จนสามารถมีชัยเหนือเจ้าอนุวงศ์และจับกุมตัวลงมากรุงเทพฯ ได้สำเร็จ รัชกาลที่ 3 จึงพระราชทานบำเหน็จให้ท้าวสุวอธรรมาเลือกทำเลที่จะสร้างเมืองขึ้นรวม 4 แห่ง ซึ่งในที่สุดท้าวสุวอธรรมาได้เลือกสร้างเมืองที่บ้านไผ่ เรียกชื่อว่าเมืองหนองคาย เมื่อ พ.ศ. 2370
 
พ.ศ. 2434 เมืองหนองคายได้เป็นสถานที่ตั้งมณฑลลาวพรวน จนกระทั่ง พ.ศ. 2436 จึงได้ย้ายไปตั้งที่ทำการมณฑลที่บ้านหมากแข้ง เนื่องจากได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 ได้จัดตั้งมณฑลอุดรขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เมืองหนองคาย จึงมีฐานะเป็นเมืองหนึ่งของมณฑลอุดร
 

หลังจากยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศา ภิบาลในปี พ.ศ. 2476 จังหวัดหนองคายซึ่งขึ้นกับมณฑลอุดร ได้แยกตัวออกมาเป็นจังหวัดหนองคายในปัจจุบัน

 
หนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ประมาณ 7,739.28 ตารางกิโลเมตร
 
โดยทั่วไป ทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทิศตะวันออกเป็นที่สูงและป่าโปร่ง ทิศตะวันตกเป็นภูเขาและป่า ติดต่อกันถึงเขตจังหวัดเลย ด้านทิศใต้เป็นที่สูง มีระดับความสูงโดยเฉลี่ย 1,200 ฟุต จากระดับน้ำทะเล
 
ฤดูกาลในจังหวัดหนองคายมี 3 ฤดู ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 ํC ในฤดูฝนจะมีฝนตกหนัก เนื่องจากมีภูมิประเทศอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 11 ํC
 
อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ จดแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ จดจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก จดจังหวัดเลย
 

จังหวัดหนองคาย แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอบึงกาฬ อำเภอโพนพิสัย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเซกา อำเภอท่าบ่อ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอสังคม อำเภอพรเจริญ อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล กิ่งอำเภอบุ่งคล้า กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ กิ่งอำเภอสระใครและกิ่งอำเภอรัตนวาปี

 
ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
- อำเภอท่าบ่อ ระยะทาง 42 กิโลเมตร
- อำเภอโพนพิสัย ระยะทาง 45 กิโลเมตร
- อำเภอศรีเชียงใหม่ ระยะทาง 57 กิโลเมตร
- อำเภอโซ่พิสัย ระยะทาง 90 กิโลเมตร
- อำเภอปากคาด ระยะทาง 90 กิโลเมตร
- อำเภอสังคม ระยะทาง 95 กิโลเมตร
- อำเภอบึงกาฬ ระยะทาง 136 กิโลเมตร
- อำเภอพรเจริญ ระยะทาง 182 กิโลเมตร
- อำเภอเซกา ระยะทาง 228 กิโลเมตร
- อำเภอบึงโขงหลง ระยะทาง 238 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอศรีวิไล ระยะทาง 163 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอบุ่งคล้า ระยะทาง 181 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอสระใคร ระยะทาง 24 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากจังหวัดหนองคายไปยังสถานที่ใกล้เคียง
- จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 51 กิโลเมตร
- จังหวัดเลย ระยะทาง 202 กิโลเมตร
- จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 210 กิโลเมตร
- จังหวัดนครพนม ระยะทาง 303 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 042)

สำนักงานจังหวัด

411-778

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

412-110

ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 จ.อุดรธานี

325-406-7

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง

420-093

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

411-021 , 411-071

สถานีขนส่งจังหวัด

411-612

ไปรษณีย์จังหวัด

411-521

รพ.หนองคาย

411-360 , 411-366

รพ.โพนพิสัย

471-204-5

รพ.บึงกาฬ

491-162-3

รพ.เซกา

489-099

รพ.พรเจริญ

487-099

รพ.ปากคาด

481-099-100

รพ.บึงโขงหลวง

489-008

รพ.ท่าบ่อ

431-015

รพ.ศรีเชียงใหม่

451-125

รพ.สังคม

441-051

รพ.ศรีวิไล

497-099

Powered by MakeWebEasy.com