ข้อมูลจังหวัดอุดรธานี

Last updated: Nov 16, 2010  |  1188 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดอุดรธานีน้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่-ขิด
แดนเนรมิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไชน์

    ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก มีเนื้อที่ 15,589 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พื้นที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก มีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็นแนวยาวตามเขตแดนของจังหวัด ตั้งแต่อำเภอน้ำโสม ลงมาทางทิศใต้ และตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านจังหวัดกาฬสินธุ์และสกลนคร มีภูเขาเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน มีเทือกเขาที่สำคัญคือ เทือกเขาภูพาน แม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำสงคราม
 
อาณาเขตติดต่อและการปกครอง :

ทิศเหนือ จดจังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ จดจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก จดจังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก จดจังหวัดเลย
 

จังหวัดอุดรธานีแบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม อำเภอกุดจับ อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง กิ่งอำเภอนายูง และกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์

 
ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอกุดจับ 24 กิโลเมตร
อำเภอหนองหาน 35 กิโลเมตร
อำเภอหนองแสง 35 กิโลเมตร
อำเภอหนองวัวซอ 39 กิโลเมตร
อำเภอกุมภวาปี 43 กิโลเมตร
อำเภอเพ็ญ 43 กิโลเมตร
อำเภอโนนสะอาด 53 กิโลเมตร
อำเภอบ้านผือ 55 กิโลเมตร
อำเภอไชยวาน 62 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งฝน 65 กิโลเมตร
อำเภอสร้างคอม 68 กิโลเมตร
อำเภอศรีธาตุ 72 กิโลเมตร
อำเภอบ้านดุง 84 กิโลเมตร
อำเภอวังสามหมอ 96 กิโลเมตร
อำเภอน้ำโสม 110 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ 50 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอนายูง 129 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากอุดรธานีไปยังสถานีที่ใกล้เคียง
หนองคาย 51 กิโลเมตร
ขอนแก่น 115 กิโลเมตร
เลย 152 กิโลเมตร
สกลนคร 159 กิโลเมตร
กาฬสินธุ์ 192 กิโลเมตร
หนองบัวลำภู 46 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 042)

ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต5 จ.อุดรธานี

325-406-7

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

223-304

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

222-845

สถานีรถไฟอุดรธานี

222-061

สถานีขนส่ง

247-950-2

ชุมสายโทรศัพท์

244-234

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

222-285

ตำรวจทางหลวง

295-155

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

รพ.อุดรธานี

244-251-3

รพ.กุดจับ

291-228

รพ.กุมภวาปี

331-236-8

รพ.ไชยวาน

267-031

รพ.น้ำโสม

289-164

รพ.โนนสัง

355-120

รพ.โนนสะอาด

391-323

รพ.บ้านผื่อ

281-208-9

รพ.เพ็ญ

379-106

รพ.วังสามหมอ

389-240

รพ.ศรีธาตุ

381-035

รพ.สร้างดอน

277-051-5

รพ.หนองแสง

397-111

รพ.หนองหาน

261-135-6

Powered by MakeWebEasy.com