ข้อมูลจังหวัดราชบุรี

Last updated: Nov 16, 2010  |  721 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดราชบุรีคนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม
ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

    ข้อมูลทั่วไป

ราชบุรี เป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณ ไม่มีเรื่องราวที่เป็นหลักฐานแน่นอนว่าสร้างมาในสมัยใด แต่หลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถานที่มีอยู่ พอจะเชื่อถือได้ว่า ราชบุรีเป็นเมืองๆ หนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ มีนครปฐมเป็นมหานครซึ่งเรียกว่า “ทวารวดี” จากตำนานทางพุทธศาสนา เมื่อปี พ.ศ. 218 พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งประเทศอินเดียได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และได้เผยแพร่พุทธศาสนา สู่แคว้นสุวรรณภูมิโดยสมณทูต มีพระโสณะและพระอุตระเป็นหัวหน้าคณะ โดยใช้นครปฐม หรือทวารวดี เป็นเมืองหลักในการเผยแพร่พุทธศาสนา ตามการสันนิษฐานราชบุรี ซึ่งอยู่ในแคว้นสุวรรณภูมิ ก็คงจะเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง ตัวเมืองราชบุรีได้มีการย้ายที่ตั้งเมืองมาหลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังที่เป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน
 
อาณาเขตและการปกครอง :

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดต่อสหภาพพม่า

 

ราชบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ดังนี้ คือ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านโป่ง

 
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
- อำเภอวัดเพลง 15 กิโลเมตร
- อำเภอปากท่อ 22 กิโลเมตร
- อำเภอบางแพ 22 กิโลเมตร
- อำเภอโพธาราม 26 กิโลเมตร
- อำเภอจอมบึง 30 กิโลเมตร
- อำเภอบ้านโป่ง 42 กิโลเมตร
- อำเภอดำเนินสะดวก 50 กิโลเมตร
- อำเภอสวนผึ้ง 60 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 032)

ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 2 จ.เพชรบุรี

471-005-6

สำนักงานจังหวัด

337-890

ที่ว่าการอำเภอเมือง

337-015

เทศบาลเมือง

337-076

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.2 จ.เพชรบุรี

425-005

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

337-195

ไปรษณีย์จังหวัด

337-618

สถานีรถไฟ

337-002

สถานีขนส่งจังหวัด

338-439 , 338-276

รพ.ราชบุรี

337-272-3

รพ.บ้านโป่ง

211-408-9

รพ.โพธาราม

231-311-2

รพ.ดำเนินสะดวก

241-102-3

รพ.จอมบึง

261-553

รพ.บางแพ

381-148

รพ.วัดเพลง

399-290

Powered by MakeWebEasy.com