ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว

Last updated: Nov 16, 2010  |  756 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดสระแก้วชายแดนเมืองบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร


    ข้อมูลทั่วไป

สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 220 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และอาณาจักรทวาราวดี เดิมมีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ) และปราจีนบุรีได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2476 เมื่อยกเลิกระบบเทศาภิบาล สระแก้วจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่ง ของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกตัว ออกมาจากปราจีนบุรี และได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536

 
อาณาเขตและการปกครอง :

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

จังหวัดสระแก้วแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด กิ่งอำเภอโคกสูง และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,496,961 ไร่

 
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอใกล้เคียง
อำเภอเมือง-อำเภอเขาฉกรรจ์ 19 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอวัฒนานคร 38 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอวังน้ำเย็น 50 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภออรัญประเทศ 54 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอคลองหาด 65 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอตาพระยา 100 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากจังหวัดสระแก้วไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดนครราชสีมา 184 กิโลเมตร
จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดปราจีนบุรี 188 กิโลเมตร
จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดจันทบุรี 258 กิโลเมตร
จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดฉะเชิงเทรา 286 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 037)

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

421-136

ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 8 จ.นครนายก

312-282 , 312-284

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.3 กบินทร์บุรี

213-498

ตู้ยามสระแก้ว

241-651

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

241-017 , 242-543

ไปรษณีย์จังหวัด

241-007

สถานีขนส่งจังหวัด

242-553

รพ.สระแก้ว

241-012

รพ.อรัญประเทศ

321-190

รพ.ตาพระยา

269-009

Powered by MakeWebEasy.com