ข้อมูลจังหวัดสระบุรี

Last updated: Nov 16, 2010  |  714 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดสระบุรีพระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้ำอุดม นมเนื้อมากมาย หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี
มีมะม่วงรสเลิศ งามบรรเจิดธรรมชาติ


ข้อมูลทั่วไป
 

สระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญในด้านโบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 107 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว สระบุรีจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้

 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้ ตอนเหนือ ตะวันออก และตอนกลาง ของจังหวัดเป็นป่า มีเนินเขาสลับที่ราบสูง ซึ่งเหมาะในการปลูกพืชไร่ ตอนใต้และตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะในการทำนา แม่น้ำที่สำคัญมีเพียงสายเดียว คือแม่น้ำป่าสัก ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสระบุรี โดยอาศัยน้ำใช้ในการเกษตรและประโยชน์อย่างอื่น แม่น้ำป่าสักไหลผ่านอำเภอมวกเหล็ก แก่งคอย อำเภอเมือง เสาไห้ ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร นอกจากนั้นสระบุรียังมีคลองที่สำคัญๆ หลายสาย เช่น คลองรพีพัฒน์ คลองเริงราง คลองวิหารแดง และคลองเพรียว เป็นต้น
 
อาณาเขตและการปกครอง
 
สระบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และนครนายก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

สระบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 3,576.5 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ กับอีก 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแซง อำเภอมวกเหล็ก อำเภอบ้านหมอ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด และกิ่งอำเภอวังม่วง

 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 036)
 

สำนักงานจังหวัดสระบุรี

211-458

ททท.สำนักงานภาคกลางเขต 6 จ.พระนครศรีอยุธยา

(035) 246-076-7

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.1 หินกอง

371-222 , 371-970

สถานีตำรวจ

211-014

สถานีรถไฟ

211-091

ไปรษณีย์จังหวัด

223-490

รพ.สระบุรี

223-811 , 211-624

รพ.พระพุทธบาท

266-166 , 266-111

รพ.หนองแค

371-260 , 371-575

รพ.แก่งคอย

244-611 , 377-300

รพ.หนองแซง

221-080

รพ.บ้านหมอ

201-171 , 201-381

รพ.มวกเหล็ก

341-560

Powered by MakeWebEasy.com