ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี

Last updated: Nov 16, 2010  |  642 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

    ข้อมูลทั่วไป

สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีพื้นที่ราบลุ่มตามแนวลำน้ำท่าจีน ส่วนใหญ่เป็นนาไร่และป่า ประชากรประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางทิศเหนือเป็นที่ราบ มีภูเขาบ้างเป็นบางตอนในท้องที่เดิมบางนางบวช และอู่ทองแต่เป็นภูเขาเล็กๆ ส่วนตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มโดยตลอด ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ มีป่าและภูเขามากในเขตอำเภอด่านช้าง
 
สุพรรณบุรี เป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500-3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมา ตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อเรียกว่าเมือง "ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ" หรือ "พันธุมบุรี"
 
นอกจากนี้ยังเป็นเมืองกำเนิดเรื่องขุนช้างขุนแผน อันเป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี และของชาติไทย ชื่อตำบล ชื่อบ้าน และชื่อสถานที่สำคัญอื่นๆ ในท้องเรื่องยังมีปรากฏอยู่ เช่น บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ เป็นต้น
 
อาณาเขตและการปกครอง :

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
 

สุพรรณบุรี มีเนื้อที่ 5,358 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอศรีประจันต์ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอด่านช้าง และอำเภอหนองหญ้าไซ

 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 035)

สำนักงานจังหวัด

521-709

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

521-811

เทศบาลเมือง

511-021

ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 6 จ.พระนครศรีอยุธยา

246-076-7

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.1 กก.2 จ.นครปฐม

034-241-426 , 211-531

หน่วยสอบสวนอู่ทอง

553-037

หน่วยสอบสวนศรีประจันต์

581-506

สถานีตำรวจภูธร

521-509

สถานีรถไฟ

511-950

สถานีขนส่ง

522-373

ขนส่งจังหวัด

522-264

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

511-734

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช

531-077

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

578-032

โรงพยาบาลอู่ทอง

551-422

โรงพยาบาลบางปลาม้า

587-265

โรงพยาบาลศรีประจันต์

581-204

โรงพยาบาลดอนเจดีย์

591-032

โรงพยาบาลสามชุก

571-349

โรงพยาบาลด่านช้าง

595-033

Powered by MakeWebEasy.com