ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช

Last updated: Nov 16, 2010  |  1242 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ
แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัด มากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

    ข้อมูลทั่วไป

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองเก่ามีความหมายถึง “นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” หรือ “เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่” นครศรีธรรมราชอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 780 กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 832 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 9,942.502 ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขต และการปกครอง :
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง สงขลา และตรัง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับชายทะเลฝั่งอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่
 
นครศรีธรรมราช แบ่งการปกครองออกเป็น 19 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอชะอวด อำเภอทุ่งสง อำเภอท่าศาลา อำเภอฉวาง อำเภอสิชล อำเภอหัวไทร อำเภอลานสกา อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอพิปูน อำเภอนาบอน อำเภอพรหมคีรี อำเภอขนอม อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอจุฬาภรณ์ กิ่งอำเภอพระพรหม และกิ่งอำเภอนบพิตำ
 
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอปากพนัง 36 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งสง 55 กิโลเมตร
อำเภอฉวาง 71 กิโลเมตร
อำเภอร่อนพิบูลย์ 32 กิโลเมตร
อำเภอชะอวด 71 กิโลเมตร
อำเภอท่าศาลา 28 กิโลเมตร
อำเภอเชียรใหญ่ 52 กิโลเมตร
อำเภอสิชล 66 กิโลเมตร
อำเภอหัวไทร 66 กิโลเมตร
อำเภอลานสกา 21 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งใหญ่ 102 กิโลเมตร
อำเภอพิปูน 93 กิโลเมตร
อำเภอพรหมคีรี 21 กิโลเมตร
อำเภอบางขัน 94 กิโลเมตร
อำเภอถ้ำพรรณรา 25 กิโลเมตร
อำเภอจุฬาภรณ์ 50 กิโลเมตร
อำเภอขนอม 100 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 356 กิโลเมตร
จังหวัดตรัง 131 กิโลเมตร
จังหวัดพัทลุง 193 กิโลเมตร
จังหวัดสงขลา 313 กิโลเมตร
จังหวัดกระบี่ 336 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 075)

สำนักงานจังหวัด

341-204, 346-172

ศาลากลางจังหวัด

341-204, 346-172

สถานีตำรวจภูธร

356-500, 345-805

สถานีขนส่ง

341-125

สถานีรถไฟ

356-346, 346-129

การบินไทย

342-291, 343-874, 331-161

ททท. สำนักงานภาคใต้ เขต 2

346-515-6

รพ.มหาราช-นครศรีธรรมราช

342-019-20

รพ.ฉวาง

481-372 , 481-115

รพ.ทุ่งสง

411-384 , 411-785

รพ.ลานสกา

391-123

รพ.ปากพนัง

517-019

รพ.นาบอน

419-332

รพ.ขนอม

529-033

รพ.พรหมคีรี

396-123

รพ.ร่อนพิบูลย์

441-020

Powered by MakeWebEasy.com