ข้อมูลจังหวัดนราธิวาส

Last updated: Nov 16, 2010  |  1248 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดนราธิวาสทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา บาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

   ข้อมูลทั่วไป

นราธิวาส เดิมเป็นเพียงหัวเมืองชายแดนภาคใต้ หนึ่งในแปดหัวเมือง อันได้แก่ ปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ระแงะ รือมัง จาลอ หรือยาลอ และจะนะ ประชากรใช้ภาษามลายูพื้นเมืองเป็นภาษาพูด ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาอาหรับดัดแปลง การอ่านเป็นภาษามลายูและโรมันมาเป็นภาษายาวี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
 
ในขณะนั้น นราธิวาสมีสภาพเป็นเพียงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่า "บ้านบางนรา" เพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนราใกล้กับทะเล มีการปกครองขึ้นกับเมืองสายบุรี ครั้นต่อมาถูกโอนมาขึ้นกับเมืองระแงะ
 
พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวมหัวเมืองทั้งหมดเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลปัตตานี ในช่วงเวลานั้นทางราชการได้ย้ายศาลาว่าการจากเมืองสายบุรีมาตั้งอยู่ที่บ้านบางนรา ด้วยเหตุที่ว่าบริเวณที่ตั้งของบ้านบางนรานั้นได้เจริญเป็นชุมชนใหญ่ มีการค้าทั้งทางบกและทางทะเลคึกคักกว่าเมืองสายบุรี ดังนั้น จึงได้ลดฐานะเมืองระแงะและเมืองสายบุรีลงมาขึ้นกับเมืองบางนราแทน จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองบางนราเป็นนราธิวาส
 
จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,475.430ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขาประมาณ 2/3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทยและที่ราบลุ่ม แม่น้ำ 4สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ช่วงที่ฝนตกมากที่สุด คือ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27-29 องศาเซลเซียส
 
อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ จดจังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก จดจังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย
ทิศใต้ จดประเทศมาเลเซีย
 

จังหวัดนราธิวาส แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอแว้ง อำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอสุคิริน และอำเภอจะแนะ

 
ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังสถานที่ใกล้เคียง
- อ. ยี่งอ 12 กิโลเมตร
- อ. ระแงะ 22 กิโลเมตร
- อ. บาเจาะ 28 กิโลเมตร
- อ. ตากไบ 33 กิโลเมตร
- อ. รือเสาะ 47 กิโลเมตร
- อ. สุไหงปาดี 49 กิโลเมตร
- อ. จะแนะ 50 กิโลเมตร
- อ. ศรีสาคร 64 กิโลเมตร
- อ. สุไหงโก-ลก 66 กิโลเมตร
- อ. แว้ง 83 กิโลเมตร
- อ. สุคิริน 103 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากจังหวัดนราธิวาสไปยังจังหวัดใกล้เคียง
- ปัตตานี 92 กิโลเมตร
- ยะลา 128 กิโลเมตร
- สงขลา 194 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 073)

สำนักงานจังหวัด

511-450

ศาลากลางจังหวัด

511-895

เทศบาลเมือง

511-048

ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 3 จ.นราธิวาส

612-126 , 615-230

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.7 โคกโพธิ์

431-041

หน่วยกู้ภัยนราธิวาส

511-476

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

511-177 , 511-414

ไปรษณีย์จังหวัด

511-093

องค์การโทรศัพท์

511-332

การบินไทย

511-161 , 512-178

รพ.นราธิวาส

511-060 , 511-382

รพ.สุไหงโก-ลก

611-560 , 611-109

รพ.ตากใบ

581-200

รพ.ระแงะ

671-287

รพ.รือเสาะ

571-191 , 571-158

รพ.ศรีสาคร

512-430

รพ.สุไหงปาดี

651-169

รพ.สุคิริน

656-035

รพ.แว้ง

659-156 , 659-008

Powered by MakeWebEasy.com