ข้อมูลจังหวัดปัตตานี

Last updated: Nov 16, 2010  |  1356 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดปัตตานีบูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด

     ข้อมูลทั่วไป

ปัตตานี เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้สุดติดกับทะเลจีนใต้ หรืออ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 2,052.356ตารางกิโลเมตร และเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองลงมาจากจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ภูเขาที่สำคัญได้แก่ ภูเขาทรายขาว ซึ่งอยู่ในเทือกเขาสันกะลาคีรี มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำตานี และแม่น้ำสายบุรี ภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 27.5 อาศาฯ ฝนตกชุกในระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ฝนตกเฉลี่ย 1,750.9 มิลลิเมตร/ปี (เฉลี่ยในรอบ 30 ปี) ฤดูกาลมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน (เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม) ฤดูฝน (ธันวาคม-มกราคม) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพหลักคือการทำนา นอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เช่น อำเภอเมือง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี ยังประกอบอาชีพประมง ซึ่งส่งผลให้เกิดผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมากมาย

 
ในอดีตจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ เคยมีฐานะเป็นเมืองหลวง ของอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธในพุทธศตวรรษที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กลันตัน และตรังกานูในมาเลเซียปัจจุบัน ยังมีซากเมืองเก่า ของปัตตานีในยุคนั้น ปรากฏให้เห็นที่อำเภอยะรังในปัจจุบัน และจากการที่มีพื้นที่เป็นป่าเขา และมีพื้นที่ ติดชายฝั่งทะเล เป็นระยะทางยาวประมาณ 176 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้า และวัฒนธรรม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทั้งด้านธรรมชาติ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และด้านประเพณีวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
 
อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ จดกับจังหวัดสงขลา
ทิศใต้ จดกับจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก จดจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก จดกับอ่าวไทย
 

ปัตตานีแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ กับ 4 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสายบุรี อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง กิ่งอำเภอไม้แก่น กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง กิ่งอำเภอกะพ้อ และกิ่งอำเภอแม่ลาน

 
ระยะทางจากจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอเมือง-อำเภอหนองจิก 8 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอยะหริ่ง 15 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอยะรัง 15 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอโคกโพธิ์ 26 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอมายอ 29 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอปะนาเระ 45 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอสายบุรี 50 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง 46 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอแม่ลาน 53 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอไม้แก่น 67 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอกะพ้อ 65 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากจังหวัดไปยังสถานีที่ใกล้เคียง
ปัตตานี-ยะลา ระยะทาง 35 กิโลเมตร
ปัตตานี-นราธิวาส ระยะทาง 92 กิโลเมตร
ปัตตานี-สงขลา ระยะทาง 99 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 073)

ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 3 จ.นราธิวาส

612-126 , 615-230

ศาลากลางจังหวัด

349-279

สำนักงานจังหวัดปัตตานี

349-002

ตรวจคนเข้าเมือง

349-320

ที่ว่าการอำเภอเมือง

349-121

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.7 โคกโพธิ์

431-041

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

349-220

ไปรษณีย์จังหวัด

349-010

รพ.ปัตตานี

349-260 , 349-479

รพ.โคกโพธิ์

431-313

รพ.หนองจิก

349-866

รพ.ไม้แก่น

348-925

รพ.มายอ

349-303

รพ.ปะนาเระ

349-899

รพ.ทุ่งยางแดง

348-374

รพ.สายบุรี

411-002 , 411-184

รพ.ยะหริ่ง

349-940

Powered by MakeWebEasy.com