ข้อมูลจังหวัดระนอง

Last updated: Nov 16, 2010  |  642 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดระนองคอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

   ข้อมูลทั่วไป

ระนอง เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน หรือมหาสมุทรอินเดีย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 568กิโลเมตร ระนองเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีชื่อเสียง มีพื้นที่เพียง 3,298 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,141,250 ไร่ มีคอคอดกระ หรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ จังหวัดระนองมีรูปร่างเรียวยาวและแคบ โดยมีส่วนที่ยาวที่สุด ยาวประมาณ 169 กิโลเมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 44 กิโลเมตร สำหรับส่วนที่แคบที่สุดของจังหวัด อยู่ในท้องที่อำเภอกระบุรี มีความกว้างเพียง 9 กิโลเมตร เท่านั้น
 
อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และประเทศสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมือง อำเภอสวี และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเกาะสอง เขตทวายประเทศสหภาพพม่าและมหาสมุทรอินเดีย
 
จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น และกิ่งอำเภอสุขสำราญ
 
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
อำเภอเมือง-อำเภอกระบุรี 57 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอละอุ่น 43 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอกะเปอร์ 52 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอสุขสำราญ 85 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 077)

ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 5

281-828, 288-818-9

ศาลากลางจังหวัด

811-132

ตรวจคนเข้าเมืองระนอง

821-216

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

811-123

สถานีตำรวจระนอง

821-681, 811-173, 811-273

ตำรวจทางหลวง จ.ชุมพร

501-003

ตำรวจทางหลวง

823-251

เทศบาลเมือง

811-422

สถานีขนส่งจังหวัดระนอง

811-548

ไปรษณีย์โทรเลข

811-185 , 812-240

ประมงจังหวัด

811-590

แขวงการทางระนอง

811-072

รพ.ระนอง

811-474 , 811-575

รพ.กะเปอร์

812-370

รพ.กระบุรี

823-031

Powered by MakeWebEasy.com