ข้อมูลจังหวัดสงขลา

Last updated: Nov 16, 2010  |  761 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดสงขลานกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้

    ข้อมูลทั่วไป

สงขลา จังหวัดชายแดนของประเทศไทย จดกับรัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ของมาเลเซีย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาตั้งแต่สมัยโบราณ มีเมืองเก่าหลายเมือง มีศิลปะโบราณวัตถุสถาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา การละเล่นพื้นเมือง ฯลฯ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นปัจจุบันได้ศึกษามากมาย สงขลามีหาดทรายที่สวยงาม มีน้ำตก มีทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สงขลามีชื่อเสียงในด้านการประมง ในขณะที่หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในด้านการค้า เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้ เป็นศูนย์กลางคมนาคม และเป็นเมืองชายแดนติดต่อระหว่างไทยและมาเลเซีย หาดใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านธุรกิจการค้า ในขณะเดียวกันสงขลายังคงรักษาความเก่าแก่ของโบราณสถานเป็นเอกลักษณ์ของเมืองให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป สงขลาจึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะที่แตกต่างในตัวเองถึง 2 ลักษณะคือ ความเก่าแก่และความใหม่ของเมืองสงขลา/หาดใหญ่ ด้วยระยะทางห่างกันเพียง 30 กิโลเมตร
 
เมืองสงขลาเดิมมีชื่อว่า “เมืองสทิง” ตั้งอยู่ที่อำเภอ “สทิงพระ” ในปัจจุบัน ส่วนพ่อค้าชาวอินเดีย เปอร์เซียและอาหรับที่เดินทางเข้ามาค้าขายกับเมืองสทิงพระเรียกเมืองนี้ว่า “เมืองสิงหลา” เพราะตอนที่จะแล่นเรือเข้าปากทะเลสาบสงขลานั้น มีเกาะสองเกาะซึ่งมองจากด้านนอกคล้ายสิงห์หมอบอยู่ 2 ตัว ก็เลยเรียกชื่อเมืองตามสัญลักษณ์ที่ได้เห็นแต่แรก เกาะสองเกาะนี้คือ เกาะหนู เกาะแมว ในปัจจุบันนี้เอง
 
อาณาเขตและการปกครอง :

จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 7,393 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองสงขลา สทิงพระ จะนะ เทพา หาดใหญ่ ระโนด รัตภูมิ สะเดา สะบ้าย้อย นาทวี สิงหนคร ควนเนียง กิ่งอำเภอบางกล่ำ กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ กิ่งอำเภอนาหม่อม และกิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง

 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 074)

ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 1 จ.สงขลา

231-055 , 238-518 , 243-747

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

312-851

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

311-011

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง หาดใหญ่

211-222

กองตำรวจบริการประชาชน

311-019

ไปรษณีย์จังหวัด

311-013

องค์การโทรศัพท์

311-029

บริษัท การบินไทย

311-012, 314-007

รพ.สงขลา

321-082-6

รพ.หาดใหญ่

230-800-4

รพ.ระโนด

391-020

รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

371-333

รพ.รัตภูมิ

389-110 , 389-112

รพ.สทิงพระ

397-012

รพ.จะนะ

379-222

รพ.ควนเนียง

387-234-5

รพ.เทพา

375-100-1

รพ.สะเดา

411-277

รพ.กระแสสินธุ์

239-306

รพ.สะบ้าย้อย

377-100-1

Powered by MakeWebEasy.com