ข้อมูลจังหวัดสตูล

Last updated: Nov 16, 2010  |  634 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดสตูลตะรุเตา ไก่ดำ จำปาดะ คนใจพระ งามเลิศเชิดสตูล "
" สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

    ข้อมูลทั่วไป

สตูล เป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีประชากรเป็นชาวไทยมุสลิมถึงร้อยละ 80 เป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก (ชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย) สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 973 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,478 ตร.กม. มีชายฝั่งทะเลยาว 80 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูง มีที่ราบป่าเขา ห้วยลำธารในเขตภาคตะวันออกของจังหวัด ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่าโกงกางและไม้แสมมาก นอกจากนี้ในเขตจังหวัดสตูลยังมีหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามันอีกกว่าร้อยเกาะ เช่น หมู่เกาะตง หมู่เกาะตะรุเตา เกาะเภตรา เกาะสาหร่าย ฯลฯ
 
อาณาเขตและการปกครอง :

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดตรังและสงขลา
ทิศใต้ ติดกับรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย และจังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรอินเดีย

จังหวัดสตูลแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า

 
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอควนโดน ระยะทาง 21 กิโลเมตร
อำเภอท่าแพ ระยะทาง 28 กิโลเมตร
อำเภอควนกาหลง ระยะทาง 32 กิโลเมตร
อำเภอละงู ระยะทาง 50 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งหว้า ระยะทาง 76 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากจังหวัดสตูลไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดตรัง ระยะทาง 140 กิโลเมตร
จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 134 กิโลเมตร
จังหวัดสงขลา ระยะทาง 125 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 074)

สำนักงานจังหวัดสตูล

711-055

ททท.สำนักงานภาคใต้
เขต 1 จ.สงขลา

(071) 231-055, 243-747, 238-518

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.3 กก.7 หาดใหญ่

211-222

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

711-025

สถานีตำรวจน้ำ

711-043

รพ.สตูล

711-028 , 711-447

รพ.ทุ่งหว้า

789-015

รพ.ควนกาหลง

721-381

รพ.ละงู

780-224

รพ.ท่าแพ

787-040

รพ.ควนโดน

795-066

Powered by MakeWebEasy.com