วีซ่าจีน

Last updated: Nov 11, 2014  |  613 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าจีน

 ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าจีน
 

china visa

EMBASSY OF CHINA : สถานฑูตจีน 
ที่ตั้ง : 57 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร : 0-2245-7043-4 
แฟ๊กซ์ : 0-2245-7032 
เวลายื่น-รับ : 09.00 น. - 11.00 น. 
เวลารับ : 15.00 น. - 16.00 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าจีน

 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2 นิ้วสี 1 รูป พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหมู (แดงเข้ม)
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด 
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าจีน
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ตัวอย่างใบจองตั๋วเครื่องบิน) 
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก)  หรือ หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
 

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าจีน

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น-รับ : 09.00 น. - 11.00 น.
  เวลารับ : 15.00 น. - 16.00 น.
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 4 วัน /ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน
 • การทำ visa ปกติ จะนัดให้มารับ passport ในอีก 4 วันทำการ
 • วันที่ยื่นเอกสารขอ visa ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ
 • ประเทศที่มีวีซ่าเข้าจีนแล้ว ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 14 วัน คือ ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, บรูไน
 • หนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับ 
  ต.ม.ที่จีน
 • เว็บไซต์สถานฑูตจีน
 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าจีน

Powered by MakeWebEasy.com