ข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องพก Power Bank ขึ้นเครื่องบิน

Last updated: Dec 3, 2014  |  1857 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องพก Power Bank ขึ้นเครื่องบินข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องพก Power Bank ขึ้นเครื่องบิน ที่คุณต้องรู้ก่อนเดินทาง
ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือสอบถามแนวทางการปฏิบัติเมื่อตรวจพบการพกพาแบตเตอรี่สำรอง (Spare Battery) ในรูปแบบของ “Power Bank” ในการเดินทางด้วยเครื่องบิน ไปยังกรมการบินพลเรือน และได้รับคำตอบมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั่วกันว่า ตามกฏกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ.2550 ข้อ 4(4)  “แบตเตอรี่สำรอง (Spare Battery) ในรูปแบบ “Power Bank” นั้น เป็นวัตถุและสารที่ผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบิน สามารถพก ไปกับเครื่องบินได้ โดยวิธีการพกติดตัว หรือใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วถือขึ้นเครื่องบิน (Cabin Baggage) ตามจำนวนและขนาดที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ แต่ไม่อนุญาตให้โหลด Power Bank ไม่ว่าจะชนิดหรือขนาดใดๆ ก็ตาม ลงใต้เครื่องบิน (Hold Baggage)”

จำนวนและขนาดของ Power Bank ที่อนุญาตให้ใส่ในกระเป๋าแล้วถือขึ้นเครื่องบินได้  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ
1. คุณสามารถพก Power Bank แบบไม่จำกัดจำนวนชิ้นขึ้นเครื่องบินได้ แต่จะต้องมีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 100 Wh หรือ 20,000 mAh เท่านั้น
2. หาก Power Bank ของคุณมีค่าความจุไฟฟ้า ระหว่าง 100 - 160  Wh หรือ 20,000 - 32,000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน
3. หาก Power Bank ของคุณมีความจุไฟฟ้า มากกว่า 160 Wh หรือ 32,000 mAh จะไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ
(ถ้าคุณไม่อยากทิ้งเจ้า Power Bank แสนรักเอาไว้ที่สนามบินละก็ ไม่ควรพกมาด้วย)

ทั้งนี้ตามข้อกำหนดที่ได้กล่าวเอาไว้ในข้างต้นมีผลบังคับใช้ทั้งกับตัวผู้โดยสารเอง และตัวลูกเรือทุกท่านด้วย ก็เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจากการพก Power Bank
ขึ้นเครื่องบิน ดังที่มีเหตุการณ์ Power Bank ลุกไหม้บนสายการบินต่างชาติ ที่มีสาเหตุมาจากความร้อนของ Power Bank ที่สูงจนเกินไป ทำให้นำไปสู่การติดไฟในที่สุดค่ะ แต่คุณผู้อ่านทุกท่านไม่ต้องกลัวจนเกินไปนะคะ เพราะถ้าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้บอกไปแล้วในข้างต้น แค่นี้ก็สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยหายห่วงแล้ว ^^

Powered by MakeWebEasy.com