ทัวร์พม่า

Last updated: Feb 12, 2015  |  148 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า SUPER SHOCK ไหว้พระเสริมบารมีแก้ปีชง 
โดยสายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ (8M)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 22-24 ก.พ. 58
วันที่ 8-10,22-24 มี.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว 
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 13-15 , 20-22 มี.ค. 58 
วันที่ 27-29 ,3-5 ,4-6 , 5-7 , 17-19 ,24-26 เม.ย. 58 
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน  3 วัน  2 คืน พัก 5 ดาว
โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
กำหนดวันที่เดินทาง 
วันที่ 6-8,7-9 ,13-15 ,14-16,20-22 ,27-29 ,28-30 มี.ค. 58    
วันที่ 13-15 ,14-16,17-19 เม.ย. 58    
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท 

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 4-7 เม.ย.,11-14 ,25-28 เม.ย. ,30 เม.ย.-4 พ.ค.58        
วันที่ 2-5 ,9-12 ,16-19 พ.ค.,30พ.ค.-2มิ.ย. 58    
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

Powered by MakeWebEasy.com