ทัวร์เกาหลี

Last updated: Feb 17, 2015  |  128 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เกาหลี


ทัวร์เกาหลี April Snow Festival-A 
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง
วันที่ : 11-15 เม.ย. 58 ( วันหยุดสงกรานต์ )    
ราคาท่านละ 41,900 บาท

ทัวร์เกาหลี BEST SKI SEASON IN KOREA 
โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ๊กซ์ (XJ)                
วันที่ 11-14 ,12-15 ,13-16 ,14-17 ,17-20 ,18-21 กุมภาพันธ์ 2558  
ราคาท่านละ 18,900 บาท

ทัวร์เกาหลี GREAT SPRING IN KOREA
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ๊กซ์ (XJ)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 01-04 ,02-05 ,03-06,08-11 มีนาคม 58                
วันที่ 11-14,12-15,13-16,14-17 มีนาคม 58        
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ทัวร์เกาหลี XJ Surprise!! 5 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 25-29, 26-30 มีนาคม 58
วันที่ 01-05,08-12,13-17,14-18 เม.ย. 58
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ทัวร์เกาหลี iCE Flower Snow
โดยสายการบิน  Budget Airlines 
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20 มีนาคม 58 
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ทัวร์เกาหลี U R Beautiful 
โดยสายการบิน Budget Airlines
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,20-24,21-25 มีนาคม 58
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
 

Powered by MakeWebEasy.com