9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าที่ต้องหาโอกาสไปสักการะสักครั้งในชีวิต

Last updated: Dec 28, 2015  |  1212 จำนวนผู้เข้าชม  | 

9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าที่ต้องหาโอกาสไปสักการะสักครั้งในชีวิต


 

1.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง
ไปเยือนพม่าทั้งที  หากไม่ได้ไปไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ก็เหมือนยังไปไม่ถึงพม่า เจดีย์องค์ใหญ่สีทองอร่ามเป็น ที่ประดิษฐานประเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ที่กรุงหงสาวดี เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่ามานานนับ 2,000 ปี และด้วยความศรัทธาของชาวพม่า ต่างพากันบริจาคทองคำหุ้มองค์เจดีย์เอาไว้ให้สูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งประดับยอดด้วยเพชรพลอยอันเลอค่า 
 
2.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง
เจดีย์ชเวสิกอง หรือ "เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ" ตั้งอยู่ที่เมืองพุกาม มีอายุเกือบพันปี สร้างขึ้นหลังจากพระเจ้าอโนรธามังช่อยกทัพไปตีมอญได้สำเร็จ จนเป็นอาณาจักรพุกาม ทำให้เจดีย์ชเวสิกองเป็นทรงระฆังคว่ำ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากมอญ และภายในองค์เจดีย์ยังบรรจุพระธาตุสำคัญ 3 ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว พระธาตุกระดูกไหล่ และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก)

3.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอร์
เจดีย์โบราณที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปี พระธาตุมุเตา หรือ พระมหาเจดีย์ชเวมอดอ ตั้งอยู่กรุงหงสาวดี เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ที่มีความงดงามตามแบบฉบับมอญแท้ๆ เป็นที่กล่าวขานกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก เมื่อครั้งที่กษัตริย์จะออกศึกคราใด ก็จะมานมัสการพระธาตุนี้ก่อนทุกครั้ง และจะได้ชัยชนะกลับมา มีจุดอธิษฐานที่เป็นพระธาตุเดิมที่เคยพังทลายลงมาจากแผ่นดินไหว โดยให้เอามือและหน้าผากแตะไปที่พระธาตุองค์เดิมที่หักและอธิษฐาน
สิ่งที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผล
 
4.พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุเจดีย์ไจก์ถิโย
พระธาตุอินทร์แขวน ความอัศจรรย์ทางธรรมชาติของก้อนหินแห่งศรัทธาสีทองขนาดใหญ่ ที่ยื่นออกมานอกหน้าผาเหมือนว่าจะหล่นลงมาแต่กลับตั้งอยู่อย่างมั่นคง ราวกับพระอินทร์เอามาแขวนไว้ เชื่อกันว่าผู้ได้ได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวน จะได้กุศลเท่ากับการนมัสการเจดีย์จุฬามณีบนสรวงสวรรค์
 
5.พระมหามัยมุนี
พระมหามัยมุนี แห่งเมืองมัณฑะเลย์ พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีลมหายใจจริงๆ ดังนั้น ในทุกๆเช้าจึงมีพิธีล้างพระพักตร์ และแปรงพระโอษฐ์แล้วใช้ผ้าที่ผู้คนนำมาถวยเช็ดจนแห้งสนิทพร้อมใช้พัดทองโบกถวาย เชื่อว่าใครได้เข้าร่วมพิธีจะได้บุญกุศลบารมีอย่างยิ่ง
 
6.พระบัวเข็ม วัดผ่องเตาอู
วัดที่สำคัญที่สุดแห่งรัฐฉาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวอินทา พระพุทธรูปไม้อันศักดิ์สิทธิ์จำนวน 5 องค์ ซึ่งมองแทบไม่เห็นว่าองค์พระเดิมหน้าตาเป็นอย่างไร ด้วยศรัทธาของชาวพม่าที่ปิดทองจนเห็นเป็นเพียงก้อนทองกลมๆ
เชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความร่ำรวยและชนะศัตรูได้
 
7.เทพทันใจ เจดีย์โบตาทาวน์
เจดีย์โบตาทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้ง เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ผู้คนต่างพากันมาขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ใครมาขอพรใดก็จะได้สมปรารถนา
 
8.เจดีย์เยเลพญา
หาก จะขอพรเรื่องธุรกิจการค้า เจดีย์เยเลพญา แห่งสิเรียม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรไปสักการะ เจดีย์ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ สร้างขึ้นสมัยที่มอญเรืองอำนาจ และอธิษฐานว่าถ้าน้ำท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถึงมีผู้คนมากราบไหว้มากเท่าไหร่ ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่ จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าไปเยือน
 
9.พระตาหวาน หรือ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เป็น พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดของพม่า ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพระพักตร์สีขาว ดวงตาเป็นแก้ว เปลือกตาสีฟ้า พระโอษฐ์สีแดง และมีจีวรพริ้วไหวราวกับของจริง เราจึงมักเรียกกันว่า พระตาหวาน

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า 
 

Powered by MakeWebEasy.com