โปรแกรมที่ 14 กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : STT-14

เส้นทางทัศนศึกษา กรุงเทพมหานคร

Share

หมวดหมู่ : Education

Share

1. พระบรมมหาราชวัง - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม –   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

2. พระที่นั่งวิมานเมฆ – พระที่นั่งอนันตสมาคม - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร-วัดราชนัดดา-เจดีย์ภูเขาทอง

4. วัดกัลยาณมิตร-วัดซางตาครู้ส-ชุมชนกุฏีจีน-วัดอรุณราชวรรามราชวรมหาวิหาร

5. รัฐสภา-พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว-ป้อมพระสุเมรุ

6. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร-สวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา

7 .Art in Paradise กรุงเทพฯ – ท้องฟ้าจำลอง

8. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร-พระราชวังเดิม-พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี

9. พระที่นั่งอนันตสมาคม-พระที่นั่งวิมานเมฆ

10. พิพิธภัณฑ์เด็ก – อุทยานผีเสื้อและแมลง

11. สวนงูเสาวภา – ฟันเนเรี่ยม

12. พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย –นิทรรศรัตนโกสินทร์- ศูนย์มนุษยวิทยาสิริธร

หมายเหตุ พระที่นั่งวิมานเมฆเพิ่ม  20 บาท / พระที่นั่งอนันตสมาคม เพิ่ม 75 บาท /สวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)เพิ่ม 20 บาท / Art in Paradise กรุงเทพฯ อนุบาล-ประถมเพิ่ม 50 บาท,มัธยมเพิ่ม 80 บาท / ท้องฟ้าจำลอง (เอกมัย) เพิ่ม  20  บาท เขาดิน 20 บาท /ฟันเนเรี่ยมเพิ่ม 200  บาท

Powered by MakeWebEasy.com