โปรแกรมที่ 12 พระนครศรีอยุธยา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : STT-12

เส้นทางทัศนศึกษา พระนครศรีอยุธยา

Share

หมวดหมู่ : Education

Share

1. วัดพนัญเชิง-วัดใหญ่ชัยมงคล-วิหารพระมงคลบพิตร-วัดพระศรีสรรเพชญ์-

    พระราชวังโบราณ-วัดไชยวัฒนาราม

2.วัดพุทไธศวรรย์-หมู่บ้านโปรตุเกส-วัดพระราม-วัดหน้าพระเมรุ-วัดราชบูรณะ-วิหารมงคลบพิตร

3.  พระราชวังบางปะอิน-ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์-พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา-วัดหน้าพระเมรุ

4.  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดพนัญเชิง-วิหารพระมงคลบพิตร-วัดท่าการ้อง

5.  หมู่บ้านอรัญญิก-ปราสาทนครหลวง-คุ้มขุนแผน-วัดหน้าพระเมรุ-วัดกษัตราธิราช

6. วัดสุวรรณดาราราม-วัดพระราม-วัดมหาธาตุ-วัดราชบูรณะ-วิหารพระมงคลบพิตร

7. หมู่บ้านญี่ปุ่น-ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์-พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา-วิหารพระมงคลบพิตร

8.ทุ่งมะขามหย่อง-พระบรมราชานุอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-เจดีย์ภูเขาทอง

9.พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา-ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์-วัดหน้าพระเมรุ-คุ้มขุนแผน-วิหารพระมงคลบพิตร-วัดพระศรีสรรเพชญ์-พระราชวังโบราณ

10. ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล - ตลาดน้ำอโยธยา

หมายเหตุ  ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่ม 5บาท /พระราชวังบางปะอินเพิ่ม 20 บาท/ศูนย์ศิลปะชีพ-บางไทร ประถมเพิ่ม 5 บาท,มัธยมเพิ่ม 10 บาท/หมู่บ้านญี่ปุ่นเพิ่ม 20 บาท

Powered by MakeWebEasy.com