โปรแกรมที่ 9 ราชบุรี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : STT-09

เส้นทางทัศนศึกษา ราชบุรี

Share

หมวดหมู่ : Education

Share

1.ตลาดน้ำดำเนินสะดวก – พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน – อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม - โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์

2.ตลาดน้ำดอนหวาย-พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน-วัดม่วง-ถ้ำเขาบิน

3. สหกรณ์โคนมหนองโพ-โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์เซรามิกส์-พิพิธภัณฑ์ราชบุรี

   วัดพระศรีอานต์

4. วัดม่วง-วัดคงคาราม - พิพิธภัณฑ์ชาวมอญ -โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์เซรามิกส์

5. สุนทรีย์แลนด์แดนตุ๊กตา -โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์เซรามิกส์

6. ธารน้ำร้อนบ่อคลึง-ฟาร์มแกะ เดอะ ชินเนอรี่ -บ้านหอมเทียน

7. สวนกล้วยไม้- Woodland

8. เตาตาล

9.ไร่ปลูกรัก  - เดอะบลูมส์ ออร์คิดปาร์ค

หมายเหตุ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามเพิ่ม 20 บาท /สุนทรีย์แลนด์ แดนตุ๊กกตาเพิ่ม 140 บาท /ธารน้ำร้อนบ่อคลึงเพิ่ม 5 บาท /ฟาร์มแกะซินเนอร์รี่เพิ่ม 40 บาท /บ้านหอมเทียนเพิ่ม 50 บาท /ไร่ปลูกรัก 350 บาท

Powered by MakeWebEasy.com