New

แพคเกจฮ่องกง

TWT_PKG_A002

HONGKONG Exclusive @Kowloon Shangri-La

รายละเอียดสินค้า

HONGKONG Exclusive @Kowloon Shangri-La PACKAGE 3 Day 2 Night

Highlight
บิน Emirates ชั้น Business Class พร้อมความสะดวก กับ Premium Lane ไม่ต้องเสียเวลารอคิว
บริการ อาหารและเครื่องดื่มสไตล์ค็อกเทล ที่ Business Lounge
ห้องพักสุดหรู 5 ดาว 3 วัน 2 คืน ที่โรงแรม Kowloon Shangri-La
ลิ้มรสอาหาร Michelin Star ที่ Shang Palace Restaurant
บริการ City Tour เที่ยวรอบเกาะฮ่องกง สัมผัสฮ่องกงอย่างคนรู้จริง
ช่วงเดินทาง เม.ย. - พ.ค.60 หรือเช็ควันบินอื่นๆ ได้ตามต้องการ

HONG KONG EXCLUSIVE
3 DAYS – 2 NIGHTS @Kowloon Shangri-La
 

บิน Emirates ชั้น Business Class พร้อมความสะดวก กับ Premium Lane ไม่ต้องเสียเวลารอคิว

บริการ อาหารและเครื่องดื่มสไตล์ค็อกเทล ที่ Business Lounge

ห้องพักสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่โรงแรม Kowloon Shangri-La

โรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ในย่าน Tsim Sha Tsui มีวิวเหนืออ่าว Victoria Harbour โรงแรมสุดหรูแห่งนี้มีห้องอาหาร 7 ห้อง สระว่ายน้ำในร่มและห้องพักมีอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายฟรี อีกทั้งมีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี ในทุกพื้นที่ของโรงแรม

 Deluxe Side Harbour View Room
ห้องพักตกแต่งสุดหรูมีหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานซึ่งมีวิวตัวเมือง Hong Kong หรือวิวท่าเรือ ห้องพักแต่ละห้องมีโทรทัศน์ระบบช่องสัญญาณดาวเทียม โต๊ะทำงานขนาดใหญ่และมีเครื่องชงชาและกาแฟ

 ลิ้มรสอาหาร Michelin Star ที่ Shang Palace Restaurant

ตารางบินสายการบิน Emirates ชั้น Business Class

สายการบิน
Business Class
ขาไป จากกรุงเทพฯ
ถึงฮ่องกง
ขากลับ จากฮ่องกง
ถึงกรุงเทพฯ
Emirates Airline (EK)EK38413:45-17:30EK38521:15-23:15

ช่วงเวลาอื่นนอกจากที่แนะนำ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการ / ท่าน

โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน
(ราคาต่อท่าน)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม/ท่าน
Kowloon Shangri-La29,9009,500

*Upgrade ห้องพักติด Harbour View เพิ่ม 7,500 บาท/ห้อง/2คืน

PLAN เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
Day1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
10.30 : เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ T ประตู 9
13.45 : ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK384 (A380 Business Class)
17.30 : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก ฮ่องกง - นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kowloon Shangri-La

Day2 : แชกงหมิว - รีพัลส์เบย์ - วิคตอเรียพีค - Shang Palace Restaurant
09.00 : บริการซิตี้ทัวร์ : วัดแชกงหมิว - อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น - จุดชมวิววิคตอเรียพีค – ร้านจิวเวอรี่
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ระดับ Michelin Star Restuarant ณ Shang Palace Restaurant
บ่าย : อิสระตามอัธยาศัย กลับเข้าที่พัก Kowloon Shangri-La

Day3 : อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เช้า : เที่ยวตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ร้านปลอดภาษีอย่างจุใจ ย่านนาธาน-จิมซาจุ่ย
18.30 : สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.15 : ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK385

สนใจเดินทางช่วงเวลาอื่น หรือสายการบิน-ห้องพัก นอกจากที่ระบุในรายการ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขสินค้า


อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้น Business Class รวมภาษีสนามบิน ตามระบุในรายการ
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 40 กก.
ที่พัก 2 คืน ตามระบุในรายการ
ซิตี้ทัวร์ตามระบุ (Seat in Coach)
อาหารกลางวัน ระดับ Michelin's Star 1 มื้อ
รถรับส่ง สนามบิน โรงแรม (Seat in Coach)


อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารสำหรับผู้ถือบัตรต่างด้าว
ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 50 HKD/ท่าน
ค่าประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TWT_MINI GROUP_A001

Mini Group ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

฿ 39,900 ฿ 39,900
New

TWT_PKG_A004

CLUBMED FINOLHU MALDIVES 3 วัน 2 คืน

฿ 44,200 ฿ 44,200
New

TWT_PKG_A005

CLUB MED KANI 3 วัน 2 คืน

฿ 20,500 ฿ 20,500
New

TWT_PKG_A006

HONGKONG X BUSINESS CLASS MICHELIN STAR 3 Day 2 Night

฿ 24,900 ฿ 24,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com