ทัวร์พม่า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWP_RGN_SL01

โปรให้ใจ พม่า ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

Share

หมวดหมู่ : Asia Myanmar Tour ทัวร์พม่า

Share

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า
โปรให้ใจ พม่า 3 วัน
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน

ไฮไลท์ทัวร์
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 2 หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปหงาทัตจี – เจดีย์กาบาเอ - ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่่ 06-08 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่่ 07-09 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่่ 14-16 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่่ 21-23 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่่ 27-29 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่่ 28-30 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่่ 05-07 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 12-14 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 10,800 บาท
วันที่ 19-21 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 26-28 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 10,800 บาท
วันที่ 02-04 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 09-11 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 10,800 บาท
วันที่ 16-18 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 23-25 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 30-01 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 06-08 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 13-15 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 20-22 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 27-29 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 04-06 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 11-13 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 11,900 บาท
วันที่ 18-20 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 25-27 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 01-03 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 08-10 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 15-17 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บาท
วันที่ 22-24 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,800 บา

โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com