ทัวร์พม่า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWP_MDL_SL085

มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน

Share

หมวดหมู่ : Asia Myanmar Tour ทัวร์พม่า

Share

เที่ยวพม่า ทัวร์พ่มา
มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม
ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม
ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง
วันที่ 2 พุกาม – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – วิหารสัพพัญญู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป็ง
วันที่ 3 มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – วัดกุโสดอว์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์ -พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทางเดือนมิถุนายน 62
วันที่ 07-09 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 14-16 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 21-23 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 28-30 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนกรกฎาคม 62
วันที่ 05-07 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 12-14 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 13-15 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 19-21 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 26-28 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 27-29 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนสิงหาคม 62
วันที่ 02-04 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 09-11 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 10-12 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 16-18 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 23-25 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 30 ส.ค.-01 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนกันยายน 62
วันที่ 06-08 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 13-15 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 20-22 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 27-29 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนตุลาคม 62
วันที่ 04-06 ต.ค 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 11-13 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 12-14 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 18-20 ต.ค 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 23-25 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 25-27 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน 62
วันที่ 01-03 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 08-10 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 15-17 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 22-24 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนธันวาคม 62
วันที่ 06-08 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 07-09 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 13-15 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 20-22 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 27-29 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 28-30 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 30 ธ.ค 62 – 01 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 16,999 บาท

โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com