ทัวร์ยุโรป -อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWD_EUR02

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

Share

หมวดหมู่ : EUROPE PREMIUM

Share

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

ไฮไลท์ทัวร์
เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม
นครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
พิชิตยอดเขายูงเฟรา
รถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส
ร้านดิวตั้ฟรี้ ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
วันที่ 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
วันที่ 3 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
วันที่ 4 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
วันที่ 5 ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น
วันที่ 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
วันที่ 7 ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส – เที่ยวชมเมือง -หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ
วันที่ 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
วันที่ 9 เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทางเดือนกรกฎาคม 62
วันที่ 27 มิ.ย.-6ก.ค.2562 ราคาท่านละ 112,000 บาท
วันที่ 4-13 ก.ค.2562 ราคาท่านละ 112,000 บาท
วันที่ 11-20 ก.ค.2562 ราคาท่านละ 112,000 บาท
วันที่ 18-27 ก.ค.2562 ราคาท่านละ 112,000 บาท
วันที่ 25ก.ค.-3ส.ค.2562 ราคาท่านละ 112,000 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนสิงหาคม 62
วันที่ 10-19 ส.ค.2562 ราคาท่านละ 107,000 บาท
วันที่ 15-24 ส.ค.2562 ราคาท่านละ 112,000 บาท
วันที่ 22ส.ค.-1ก.ย.2562 ราคาท่านละ 112,000 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนกันยายน 62
วันที่ 5-14ก.ย.2562 ราคาท่านละ 112,000 บาท
วันที่ 12-21 ก.ย.2562 ราคาท่านละ 112,000 บาท
วันที่ 19-28ก.ย.2562 ราคาท่านละ 112,000 บาท
วันที่ 26ก.ย.-5ต.ค.2562 ราคาท่านละ 112,000 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนตุลาคม 62
วันที่ 13-22 ต.ค.2562 ราคาท่านละ 106,000 บาท
วันที่ 19-28 ต.ค.2562 ราคาท่านละ 102,000 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน 62
วันที่ 2-11 พ.ย.2562 ราคาท่านละ 102,000 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนธันวาคม 62
วันที่ 5-14 ธ.ค.2562 ราคาท่านละ 104,000 บาท


โดยสายการบินไทย (TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com