ทัวร์ยุโรป-อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_EUR04

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน

Share

หมวดหมู่ : EUROPE PREMIUM

Share

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน

ไฮไลท์ทัวร์
หอเอนปีซ่า ฟลอเร้นซ์ ดูโอโม่
ล่องเรือกอนโดล่า
พิชิตยอดเขายูงเฟรา
สตราบูรก์ ย่านแกรนด์อิล
เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
วันที่ 2 กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า
วันที่ 3 เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย
วันที่ 4 ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
วันที่ 5 เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น
วันที่ 6 อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE
วันที่ 7 อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส
วันที่ 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส
วันที่ 9 เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์- พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE
วันที่ 10 ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพ
วันที่ 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 13-23 ก.ค. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 20-30 ก.ค. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 3-13 ส.ค. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 10-20 ส.ค. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 17-27 ส.ค. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 24 ส.ค. – 3 ก.ย. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 31 ส.ค. – 10 ก.ย. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 7-17 ก.ย. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 14-24 ก.ย. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 21 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 28 ก.ย. – 8 ต.ค. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 5-15 ต.ค. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 10-20 ต.ค. 2562 ราคาท่านละ 116,000 บาท
วันที่ 17-27 ต.ค. 2562 ราคาท่านละ 116,000 บาท
วันที่ 26 ต.ค. – 5 พ.ย. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 2-12 พ.ย. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 9-19 พ.ย. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 16-26 พ.ย. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 23 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 30 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2562 ราคาท่านละ 120,000 บาท
วันที่ 5-15 ธ.ค. 2562 ราคาท่านละ 110,000 บาท

โดยสายการบินไทย (TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมPowered by MakeWebEasy.com