ทัวร์พม่า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWP_RGN_FD01

Share

หมวดหมู่ : Asia Myanmar Tour ทัวร์พม่า

Share

โปรเทใจ เที่ยวพม่า 3 วัน 2 คืน
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน

ไฮไลท์ทัวร์
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต- เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-พระนอนตาหวาน-พระพุทธรูปหงาทัตจี-เจดีย์กาบาเอ(พิธีเทินพระธาตุ)-สนามบินย่างกุ้ง-ดอนเมือง

กำหนดวันที่เดินทางเดือน กรกฎาคม 62
วันที่ 12-14 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 10,900 บาท
วันที่ 14-16 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 10,900 บาท
วันที่ 26-28 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 10,900 บาท
วันที่ 27-29 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 11,900 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนสิงหาคม 62
วันที่ 09-11 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 10,900 บาท
วันที่ 03-05 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 16-18 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 23-25 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนกันยายน 62
วันที่ 30-01 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 06-08 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 13-15 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 20-22 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 27-29 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนตุลาคม 62
วันที่ 04-06 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 11-13 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 12,999 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน 62
วันที่ 01-03 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 02-04 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 08-10 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 09-11 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 15-17 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 16-18 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 22-24 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 23-25 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 29-01 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 30-02 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 9,999 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนธันวาคม 62
วันที่ 05-07 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 12,999 บาท
วันที่ 06-08 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 12,999 บาท
วันที่ 07-09 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 11,999 บาท
วันที่ 08-10 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 11,999 บาท
วันที่ 13-15 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 10,999 บาท
วันที่ 14-16 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 10,500 บาท
วันที่ 20-22 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 10,999 บาท
วันที่ 21-23 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 10,500 บาท
วันที่ 28-30 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 12,999 บาท
วันที่ 29-31 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 12,999 บาท
วันที่ 30-01 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 14,900 บาท
วันที่ 31-02 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 14,900 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนมกราคม 63
วันที่ 04-06 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 11-13 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 18-20 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 25-27 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 9,999 บาท
วันที่ 01-03 ก.พ. 63 ราคาท่านละ 9,999 บาท

โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com