ทัวร์ญี่ปุ่น-เซนได

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_SDJ_TG03

SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI 6D4N

Share

หมวดหมู่ : japan SENDAI

Share

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
SENDAI IWATE FUKUSHIMA 6D4N
PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI

ไฮไลท์ทัวร์
สิ้นสุดการรอคอย สายการบินไทย บินตรงลงเซนได
ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ
ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น
ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ
อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด และ Sendai-Izumi Premium Outlet
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
พิเศษ Wanko Soba อาหารพื้นเมืองของโทโฮคุ

รายละเอียดโรปรแกรมทัวร์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินเซ็นได – เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ – ล่องเรือเกบิเค - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
วันที่สาม ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น - กินซัง ออนเซ็น - Sendai-Izumi Premium Outlet
วันที่สี่ เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ
วันที่ห้า ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – เซนได – ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
วันที่หก สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 26 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 35,888 บาท
วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 35,888 บาท
วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 35,888 บาท
วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 35,888 บาท

โดยสายการบินไทย(TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
Powered by MakeWebEasy.com