ทัวร์อินเดีย -แคชเมีย์ เดลลี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_DEL_TG002

อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี 5 วัน 3 คืน

Share

Share


เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย
WINDY&SNOWY IN KASHMIR
อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี 5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
กุลมาร์ค & พาฮาลแกม | “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว)
นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ
วัดอักชารดาห์ม | ประตูชัย India Gate

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – เดลลี - ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
วันที่ 2 ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา
วันที่ 3. ศรีนาคา – พาฮาลแกม – ศรีนาคา
วันที่ 4. ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน)–วัดอักชารดาห์ม – ประตูชัย – ตลาดจันปาท - สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี
วันที่ 5. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ : 25-29 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 25,999 บาท
วันที่ : 26-30 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 25,999 บาท
วันที่ : 07-11 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ : 21-25 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ : 05-09 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ : 06-10 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ : 27-31 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 30,999 บาท
วันที่ : 28 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 30,999 บาท

โดยสายการบินไทย (TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com