ทัวร์อินเดีย- 4 สังเวชนียสถาน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_GAY_FD001

นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

Share

Share

เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย
นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ
4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

ไฮไลท์ทัวร์
ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า
ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา
ลุมพินี พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์
วันที่ 2 พุทธคยา – เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - กุสินารา
วันที่ 3 กุสินารา – มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - ลุมพินี (เนปาล)
วันที่ 4. สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณสี
วันที่ 5. ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ – พุทธคยา
วันที่ 6. พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ : 27 ต.ค-01 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ : 10-15 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ : 24-29 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 19,999 บาท
วันที่ : 01-06 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ : 08-13 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ : 05-10 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 19,999 บาท
วันที่ : 12-17 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 19,999 บาท
วันที่ : 19-24 ม.ค 63 ราคาท่านละ 19,999 บาท
วันที่ : 26-31 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 20,999 บาท

โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

โหลดโปแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com