ทัวร์จีน-เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_CTU_MU004

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 4 วัน 3 คืน

Share

หมวดหมู่ : CHINA CHENGDU

Share

เที่ยวจีน ทัวร์จีน
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง
ชมสัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวนหมีแพนด้า

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี (MU5036 : 03.10-07.30)
วันที่ 2 อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-เมืองชวนจู่
วันที่ 3 เมืองชวนจู่-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เฉิงตู-ร้านใบชา OPTION : สุกี้เสฉวน + โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 4. ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านบัวหิมะ-ร้านยางพารา-ถนนซุนซีลู่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU5035 : 23.30-02.25)

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 11-14 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 22,900 บาท
วันที่ 19-22 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 21,900 บาท
วันที่ 30 ต.ค.-02 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 21,900 บาท
วันที่ 03-06 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 17,900 บาท
วันที่ 06-09 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 17,900 บาท
วันที่ 14-17 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 14,900 บาท
วันที่ 28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 15,900 บาท
วันที่ 04-07 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 16,900 บาท
วันที่ 08-11 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 16,900 บาท
วันที่ 19-22 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 15,900 บาท
วันที่ 26-29 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 16,900 บาท

โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com