ทัวร์จีน- เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWB_CTU_G001

HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน

Share

หมวดหมู่ : CHINA CHENGDU

Share

เที่ยวจีน ทัวร์จีน
HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-เม่าเสี้ยน(TG618 : 10.50-15.00)
วันที่ 2 เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
วันที่ 4. จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู
วันที่ 5. ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านนวด-ร้านชา-ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 6. ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG619 : 16.15-18.20)

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 11-16 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 34,999 บาท
วันที่ 12-17 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 35,999 บาท
วันที่ 13-18 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 33,999 บาท
วันที่ 15-20 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 33,999 บาท
วันที่ 18-23 ต.ค 62 ราคาท่านละ 35,999 บาท
วันที่ 27 ต.ค.- 01 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 28,999 บาท
วันที่ 01-06 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 23,999 บาท
วันที่ 02-07 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 23,999 บาท
วันที่ 09-14 พ..ย 62 ราคาท่านละ 23,999 บาท
วันที่ 16-21 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 30 พ.ย. -05 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 23,999 บาท
วันที่ 07-12 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 23,999 บาท
วันที่ 14-19 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 21-26 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 26-31 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,999 บาท
วันที่ 27 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 28,999 บาท
วันที่ 28 ธ.ค. 62 -02 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 28,999 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 62 -03 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 28,999 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 62 -04 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 28,999 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 62 -05 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 27,999 บาท

โดยสายการบินไทย (TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com