ทัวร์จีน-คุนหมิง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWB_KMG_TG002

KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6 วัน 5 คืน

Share

หมวดหมู่ : CHINA KUNMING

Share

เที่ยวจีน ทัวร์จีน
KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6 วัน 5 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG
เมืองในฝันแชงกรีล่า
เมืองโบราณลี่เจียง
วัดหยวนทง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี่(TG612 : 10.55-14.05)
วันที่ 2. หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-
เมืองโบราณแชงกรีล่า
วันที่ 3. หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4. ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
วันที่ 5. ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ 6. ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35)

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 26-31 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 20,999 บาท
วันที่ 29 ต.ค.-03 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 20,999 บาท
วันที่ 01-06 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 02-07 พ..ย 62 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 08-13 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 12-17 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 15-20 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 22-27 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 23,999 บาท
วันที่ 30 พ.ย. -05 ธ.ค. 61 ราคาท่านละ 24,999 บาท
วันที่ 01-06 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 24,999 บาท
วันที่ 06-11 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 24,999 บาท
วันที่ 10-15 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 24,999 บาท
วันที่ 20-25 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 24,999 บาท
วันที่ 27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 62-05 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 29,999 บาท

โดยสายการบินไทย(TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com