New
Best Seller

ทัวร์เวียดนาม-บานาฮิลล์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_DAD_PG12

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน

Share

Share

เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน
ซุปตาร์.. โอ้โหหห บานาฮิลล์จุใจ

ไฮไลท์ทัวร์
ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์กว่า 150 ปี
ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์
เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์
พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์
ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน
นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น
วันที่สอง เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
วันที่สาม สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน -บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู– สะพานมังกร
วันที่สี่ เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันที่เดินทางเดือนตุลาคม 62
วันที่ 27-30 ตุลาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน 62
วันที่ 01-04 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 02-05 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 03-06 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 04-07 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 10,888 บาท
วันที่ 05-08 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 06-09 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 07-10 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 08-11 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 09-12 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนธันวาคม 62
วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 02-05 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 03-06 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 04-07 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 07-10 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 09-12 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 10-13 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 11-14 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 12-15 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 16-19 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 18-21 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 24-27 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 25-28 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 13,588 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนมกราคม 63
วันที่ 02-05 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 03-06 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 04-07 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 05-08 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 06-09 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 07-10 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 08-11 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 09-12 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 10-13 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 11-14 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 12-15 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 13-16 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 14-17 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 15-18 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 16-19 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 17-20 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 18-21 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 19-22 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 20-23 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 21-24 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 22-25 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 23-26 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 24-27 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 14,588 บาท
วันที่ 25-28 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 14,588 บาท
วันที่ 26-29 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 14,588 บาท
วันที่ 27-30 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 14,588 บาท
วันที่ 28-31 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 29 ม.ค – 01 ก.พ. 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 30 ม.ค – 02 ก.พ. 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 31 ม.ค – 03 ก.พ. 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ 63
วันที่ 01-04 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 02-05 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 03-06 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 04-07 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 05-08 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 06-09 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 07-10 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 14,588 บาท
วันที่ 08-11 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 14,588 บาท
วันที่ 09-12 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 14,588 บาท
วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ11,888 บาท
วันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนมีนาคม 63
วันที่ 01-04 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 02-05 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 03-06 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 04-07 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 05-08 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 06-09 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 07-10 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 08-11 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 09-12 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 11-14 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 12-15 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 13-16 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 14-17 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 15-18 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 16-19 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 17-20 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 18-21 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 19-22 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 20-23 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 21-24 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 13,588 บาท
วันที่ 22-25 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 23-26 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 24-27 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาท
วันที่ 25-28 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 11,888 บาทโหลดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติม

 

Powered by MakeWebEasy.com