ทัวร์รัสเซีย-ล่าแสงเหนือ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWP_DME_KC086

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ: มอสโคว์-มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน

Share

Share

เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย
รัสเซีย ล่าแสงเหนือ: มอสโคว์-มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
ล่าแสงเหนือ 2 คืนเต็ม เที่ยว 2 เมือง
พัก 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพ - มอสโคว์ (-/-/-/)
วันที่ 2 MOSCOW – MURMANSK (B/L/D)
วันที่ 3 MOSCOW – MURMANSK (B/L/D/)
วันที่ 4 MURMANSK - MOSCOW (B/L/D)
วันที่ 5 พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุม(B/L/D)
วันที่ 6 วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา (B/L/-)
วันที่ 7 กรุงเทพ ฯ (-/-/-)

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 26 พ.ย.-02 ธ.ค.62 ราคาท่านละ 57,999 บาท
วันที่ 10-16 ธ.ค.62 ราคาท่านละ 59,999 บาท
วันที่ 31 ธ.ค.-06 ม.ค.63 ราคาท่านละ 67,999 บาท
วันที่ 14-20 ม.ค.63 ราคาท่านละ 58,999 บาท
วันที่ 28 ม.ค.-03 ก.พ.63 ราคาท่านละ 58,999 บาท
วันที่ 18-24 ก.พ.63 ราคาท่านละ 58,999 บาท
วันที่ 10-16 มี.ค.63 ราคาท่านละ 58,999 บาท

โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com