ทัวร์จีน-เซินเจิ้น

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWB_SZX_ZH001

เซินเจิ้น ชิงหย่วน ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย 4 วัน 2 คืน

Share

หมวดหมู่ : CHINA SHENZHEN

Share

เที่ยวเซินเจิ้น ทัวร์เซินเจิ้น
เซินเจิ้น ชิงหย่วน ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย 4 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย
หมู่บ้านฮักกา | วัดกวางเซี่ยว
ตลาดหลอหวู่

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เซินเจิ้น(สนามบินเป่าอัน)(ZH9020: 02.15-06.20 )-หมู่บ้านฮักกา-ศูนย์ราชการเซินเจิ้น-ร้านยางพารา-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-SEA WORLD PLAZA-ตลาดหลอหวู่
วันที่ 3. ร้านหยก-ร้านยาจีน-ชิงหย่วน-ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย
วันที่ 4. ชิงหย่วน-กวางเจา-ชมด้านนอกตึกกวางเจาทาวเวอร์-วัดกวางเซี่ยว-ถนนปักกิ่ง-วัดไห่หนาน-กวางเจา-เซินเจิ้น(สนามบินเป่าอัน)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (ZH9019 : 23.05-01.15+1)

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 15-18 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 9,900 บาท
วันที่ 04-07 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 9,900 บาท
วันที่ 13-16 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 9,900 บาท
วันที่ 19-22 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 9,900 บาท

โดยสายการบินเซินเจิ้นแอร์ไลน์ (ZH)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com