ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWB_CDG_TG023

FINDING TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ 9 วัน 6 คืน

Share

Share

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป
FINDING TULIP FESTIVAL 9 วัน 6 คืน
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์


ไฮไลท์ทัวร์
ปารีส | พระราชวังแวร์ซายน์ | บรูจจ์ | บรัสเซลล์ |
เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ | อัมส์เตอดัม | หมู่บ้านกีธูร์น 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง
วันที่ 3. พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุช – มงมาร์ต
วันที่ 4. ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ – บรัสเซลล์
วันที่ 5. บรัสเซลล์ – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมส์เตอดัม
วันที่ 6. อัมส์เตอดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – หมู่บ้านโวเลนดัม - อัมส์เตอดัม
วันที่ 7. อัมส์เตอดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – แอนท์เวิร์พ
วันที่ 8. แอนท์เวิร์พ– บรัสเซลล์ – สนามบิน
วันที่ 9. กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 10-18 เม.ย.. 63 ราคาท่านละ 78,900 บาท

หมายเหตุ : ประเทศยุโรปในเขตเชงเก้น แจ้งปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า ขึ้นอีก 20 EUR หรือ 700 บาท/ท่าน...
มีผลบังคับใช้กับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าตั้งแต่ 2 ก.พ.2563 เป็นต้นไป รบกวนสอบถามค่าวีซ่ากับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

โดยสายการบินไทย (TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com